Karst Meijer: 'Verbod op bramenplukken absurd en onbegrijpelijk'

EASTERMAR - Het is onbegrijpelijk dat Staatsbosbeheer het bramenplukken wil verbieden, zegt Karst Meijer. ,,Absurd, zo criminaliseer je een prachtige vrucht.''

Tekst en foto's Fokke Wester Meijer trok vanmiddag in Eastermar fel van leer tegen het verbod op bramenplukken, dat Staatsbosbeheer enkele weken geleden afkondigde. ,,Staatsbosbeheer heeft geen idee hoe belangrijk bramenplukken is, dit besluit legt echt hun onkunde bloot. Bramenplukken is juist essentieel voor de band tussen mens en natuur. En dat het verbod nu komt, juist in een tijd dat een evenement als Brommels het bramenplukken weer stimuleert en populair probeert te maken, is echt absurd en onbegrijpelijk.'' Het argument van Staatsbosbeheer dat bramenplukkers de dieren hun voedsel ontnemen is volgens Meijer klinkklare onzin. ,,Er is echt geen een vogel die er minder door te eten heeft als mensen net als vroeger bramen plukken voor eigen gebruik. Zo criminaliseer je het zoeken van vruchten en maak je van een meisje met een emmertje bramen een crimineel, een stroper. Echt absurd. en het gevolg van dit gezeur is dat je straks die discussie elk jaar opnieuw zult krijgen.'' Brommelwyfke Meijer ontving vanmiddag uit handen van It Brommelwyfke, een creatie van actrice Hilly Harms, het eerste exemplaar van Bij de Bramen langs. Het boek is een uitgave van Brommels!, dat weer onderdeel is van Wâldfrucht. Het boek is samengesteld door Marjan Vroom, Aukje Kloppenburg en Jan de Boer en behandelt uitgebreid de braam. Zo wordt verteld over het belang van de braam in de houtwallen in de Wâlden, de beste manier om bramen te plukken (met de plukstok) en alle toepassingen van de vrucht, zoals bramenthee en -taart en uiteraard jam. Het boek is bedoeld voor een breed publiek en geeft bijvoorbeeld ook knutseltips aan kinderen. Daarnaast staan er fiets- en wandelroutes door de Noardlike Fryske Wâlden in en worden oude volksverhalen verteld uit het oeuvre van verhalenverzamelaar Dam Jaarsma. De presentatie was vanmiddag dan ook in de Verhalenkamer in Eastermar, waar de herinnering aan de volkskenner levend wordt gehouden. Bovendien is Volksverhalen het thema van Brommels!, dat in het weekeinde van 26 en 27 augustus voor de vijfde keer wordt gehouden. Moeilijke plant Karst Meijer, die in Wolvega het Herbarium Frisicum heeft opgericht, deed de laatste jaren uitgebreid onderzoek in de Wouden naar de braam en de paardenbloem. Daarbij ontdekte hij vele nieuwe soorten. ,,Ik ben er mee begonnen omdat ik na alle werk voor het Herbarium, waar ik al sinds 1981 mee bezig was, een beetje uitgekeken raakte op de gangbare flora. Toen ben ik op zoek gegaan naar een moeilijke plantengroep.'' ,,En dat is de braam. Ik wist niet dat er zoveel soorten waren, alleen in Nederland al meer dan tweehonderd. Voor de leek is er maar een soort, de braam, maar als je goed kijkt zie je al heel snel de verschillen. Je hebt hoogbloeiers, en laagbloeiers, soorten met witte bloemen en soorten met roze bloemen, grote of kleine vruchten, zoete en zure, zelfs planten zonder vruchten. Sommige soorten komen overal voor en sommigen zijn echt regionaal. Zo komt de Ribus frisonicum alleen voor in de streek tussen Buitenpost en Leeuwarden.'' IJstijd Er komen elke dag nieuwe soorten bij, maar tegelijk verdwijnen er ook oude, die het niet meer kunnen bolwerken in de veranderende omstandigheden, zegt Meijer. Toch kan de braam zich heel goed aanpassen, vertelt de onderzoeker. ,,Na de laatste ijstijd was het een van de eerste planten die hier weer groeide, samen met de paardenbloem. En dat konden ze, doordat ze zaad konden vormen zonder bevruchting, de zogenaamde apomixie. En dat was natuurlijk heel handig in een tijd dat hier helemaal geen insecten meer waren. Dat komt vaker voor in de rozenfamilie, waartoe de braam behoort. Ik heb ook in het Middellandse Zeegebied onderzoek gedaan en daar hebben ze wel gewoon de bijtjes en andere insecten nodig.'' Bramen spelen een belangrijke rol in de natuur, zegt Meijer. ,,Ze zijn de dragers van de diversiteit in de natuur. Een goed beheer van de boomwallen, zoals je dat nu ziet in de Wouden, is voor de braam essentieel en daarmee schep je een goede basis voor al het dieren- en plantenleven.'' Zie voor het programma van Brommels! op www.brommelsfestijn.nl