Bevolkingsregisters Smallingerland nu ook online

DRACHTEN - Via de website allefriezen.nl zijn sinds kort ook alle bevolkingsregisters van de gemeente Smallingerland online te raadplegen. Sinds 2011 zijn de openbare akten van de Burgerlijke Stand van gemeente Smallingerland al beschikbaar via de website Allefriezen.nl.

Via dit portal hebben inmiddels alle Friese gemeenten hun openbare akten Burgerlijke Stand toegankelijk gemaakt. Het digitaliseren van de openbare Bevolkingsregisters is volgens het Smallingerlandse college een logische vervolgstap. Hieraan doet inmiddels ook een deel van de Friese gemeenten mee. Smallingerland is met de website allefriezen.nl een tienjarige overeenkomst aangegaan voor het digitaliseren, invoeren van de gegevens via VeleHanden.nl, hosten op het e-depot en publiceren van de bevolkingsregisters van 1850-1939. Houdbaarheid De vraag naar genealogische informatie is nog steeds groeiende. Allefriezen.nl voorziet in een behoefte en het digitaal beschikbaar stellen van deze informatie zal bij de gemeenten zelf de vraag naar het raadplegen van de papieren aktes doen afnemen, verwacht het college. Digitaal raadplegen heeft daarnaast de voorkeur, gezien de staat van de papieren aktes. Regelmatig raadplegen van de papieren aktes komt de houdbaarheid ervan niet ten goede. Op dit moment bevind een aantal aktes zich in een dusdanige staat dat het niet verantwoord (meer) is om deze ter inzage aan te bieden aan bezoekers. Deze aktes dienen gerestaureerd of gedigitaliseerd te worden. Gezien het beleid naar verdere digitalisering heeft dat de voorkeur. De openbare registers worden door Picturae opgehaald met beveiligd en verzekerd transport en overgebracht naar Heiloo, waar ze in een geconditioneerde ruimte worden opgeslagen. Hierna worden de boeken in hoogwaardige kwaliteit gedigitaliseerd. Vervolgens worden de beelden met behulp van bestaande indexen toegankelijk gemaakt. Velehanden.nl Voor de bevolkingsregisters die nog niet zijn geïndexeerd, wordt gebruik gemaakt van VeleHanden.nl. Via dit initiatief kunnen vrijwilligers van over de hele wereld helpen met het invoeren van de juiste gegevens om de registers beter te kunnen ontsluiten. Voor de invoer van de Smallingerlandse gegevens wordt de hulp gevraagd van Smallingerlandse vrijwilligers. Na afronding van het project worden de gescande registers gepubliceerd via www allefriezen.nl. Na afloop van het digitalisatie proces worden de originele aktes retour gestuurd.. De kosten zijn 2.000 euro per strekkende meter. Voor de bevolkingsregisters die openbaar gemaakt kunnen worden staat er 16 strekkende meter in het archief van Smallingerland. In totaal bedragen de kosten maximaal 32.000 euro. Zoeken naar voorouders? Kijk dan op allefriezen.nl