Laatste oproep voor ouders van peuters die niet naar ‘school’ gaan

Drachten - Onderzoeksbureau Partoer is nog op zoek naar ouders van peuters in Smallingerland die niet naar de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf gaan.

De onderzoekers willen graag weten wat de redenen van ouders/verzorgers zijn om hun kinderen thuis te houden. Het onafhankelijke bureau voert het onderzoek uit in opdracht van de gemeente Smallingerland. De gemeente wil graag inspelen op de wensen en behoeften van ouders met peuters. De enquête kan nog worden ingevuld tot de derde week van september. Alle ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 6 jaar uit de gemeente Smallingerland - die niet naar de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf gaan/ of zijn gegaan - worden opgeroepen de enquête in te vullen. ,,Het gaat dus ook om ouders van kinderen die inmiddels al ouder zijn, maar die tussen 2012 en 2017 geen gebruik hebben gemaakt van voorschoolse voorzieningen’’, legt projectleider Jitske Algra uit. Zij benadrukt dat de gegevens anoniem worden verzameld en niet te herleiden zijn naar ouders. Jitske Algra, Gerjanne Hoekstra en Lotte Piekema (zie foto) zijn in juni begonnen met hun onderzoek maar willen ouders er op wijzen dat ze de enquête nog steeds kunnen invullen. Het onderzoek loopt tot en met september 2017 en het rapport wordt aan het eind van dit jaar opgeleverd. Vragenlijst en meer informatie De enquête kan worden ingevuld via de volgende link: www.partoer.nl/bereikpeuters. Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u terecht bij Lotte Piekema, lpiekema@partoer.nl of 06- 15 423 654.