Uitbreiding golfbaan en zonnepaneelveld op Appelscha-Hoog

Drachten - De gemeente Ooststellingwerf  heeft samen met de eigenaar van golfbaan De Hildenberg overeenstemming bereikt over de verkoop van een boerderij met omliggende gronden op de locatie Appelscha-Hoog.

Hierdoor kan de golfbaan verder uitbreiden en doorgroeien naar een golfbaan met een A-status. Daarnaast kunnen de gemeente en GroenLeven B.V vasthouden aan hun plannen om een zonnepanelenveld te realiseren op Appelscha-Hoog. De beoogde uitbreiding van de golfbaan is mogelijk in noordelijke richting van het zonnepanelenveld. Door deze indeling blijft de oorspronkelijke omvang van het zonnepanelenveld  intact. Win-win situatie Wethouder Henk van de Boer spreekt van een win-win situatie voor alle partijen. ,,We hebben in goed overleg met GroenLeven B.V. en de golfbaan bekeken hoe we elkaar tegemoet konden komen in onze wensen. Ook met direct omwonenden is oplossingsgericht gesproken. Dit is een mooi resultaat met een breed draagvlak. En de uitbreiding van de golfbaan geeft ook een mooie impuls aan de recreatie en toerisme in onze gemeente.” Breed publiek Ook eigenaar Freddy Dijk van de golfbaan De Hildenberg  is blij met dit resultaat. ,,Onze wens om uit te breiden naar een volwaardige 9 holes golfbaan , om zo een breder (wedstrijd) publiek te trekken, kunnen we nu verwezenlijken. We gaan werken aan een fraaie lay-out van de nieuwe holes, met op de laatste hole een spannende green, richting het terras van het Grand Café. Daarnaast willen we de boerderij in de toekomst gaan renoveren en de schuur onder andere gebruiken als materiaalopslagruimte.”  Ambitie GroenLeven B.V. kan nu starten met de aanleg van een zonnepaneelveld op Appelscha Hoog. Directeur van GroenLeven B.V. Sytse Bouwer is ook tevreden over deze indeling.  ,,We hebben de overleggen met alle partijen als zeer constructief en prettig ervaren. Wij werken graag mee aan de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente en gaan er met elkaar een succes van maken.”  Uit de opbrengsten van dit zonnepaneelveld kunnen weer andere duurzaamheidsmaatregelen in de gemeente gefinancierd worden. Dit heeft weer een gunstig effect op de uiteindelijke  duurzaamheidsambitie van de gemeente Ooststellingwerf richting 2030. Dan wil de gemeente Ooststellingwerf namelijk een energieneutrale gemeente zijn.