Cursussen bij Leerhuis Olterterperkring

Drachten - Het komende seizoen biedt het Leerhuis Olterterperkring acht afzonderlijke cursussen, waarin actuele vragen van theologische, politieke en culturele aard in het licht van Bijbels denken worden geplaatst.

De lezingen worden gegeven voor de cursussen A en B in de Buorskip in Beetsterzwaag op maandagavond, die van D1 en D3 op woensdagochtend ook in de Buorskip, en de lezingen voor D2, C en E vinden plaats in het Karmelklooster in Drachten. Cursus A: "Het kwetsbare leven". Een aantal lezingen over leven en dood, gezien vanuit verschillende perspectieven: bijbels-theologisch, wijsgerig-ethisch en maatschappelijk zal worden ingeleid door een aantal gerespecteerde sprekers. Dit in een serie van zes maandagavonden. Cursus B: "Het mysterie van het Koninkrijk in gelijkenissen van Mattheüs" is het thema wat door zes verschillende inleiders in evenveel maandagavonden wordt behandeld, waarbij de focus ligt op de vraag wat Jezus bedoelt met het 'Koninkrijk' Cursus C: "Joodse literatuur" onder leiding van mevr. Erica Plomp-den Uijl. Vier boeken uit de hedendaagse Joodse literatuur zullen worden besproken: 'Het complot tegen Amerika" -Philip Roth, "De glazen kamer"- Simon Mawer, "Maangloed"- Micheal Chabon en "Grensleven"van Dorit Rabinyan. Cursus D1:"Een honderd jaar oude gewetensvraag". Honderd jaar geleden schreef Franz Rosenzweig zijn indringende artikel 'Vox Dei' waarin hij rake kenschetsen gaf over de democratie en de bij de oorlog betrokken landen. De cursusleiders ds. Alex van Ligten en ds. Adri Sevenster nodigen ons uit om in vier woensdagochtenden na te denken over onze positie nu, honderd jaar na 'Vox Dei'. Cursus D2: "Bijbel en Koran"  Naar aanleiding van de aanslagen in Parijs sprak president Obama: 'wij leven in apocalyptische tijden',  maar ook Maarten Luther meende dat in zijn tijd te moeten zeggen. Wat bedoelen, in de eerste plaats de Bijbel en dan ook de Koran, met 'apocalyptische' ? Daar gaat het niet in eerste instantie om oorlog en geweld aan te kondigen, maar die juist te openbaren, te ontsluieren wat er werkelijk aan de hand is. In vier woensdagochtenden, in het Karmelklooster hoopt prof.dr. Anton Wessels deze vraag te behandelen waarbij ook  het boek Daniël en de gestalte van 'Jozef en zijn dromen' worden betrokken. Cursus D3: Onder de titel 'Apocalyptiek - de eeuwen door' neemt dr. Jan Henk Hamoen ons in twee woensdagochtenden mee in de tijd van het bijbelboek 'Openbaring van Johannes' via De goddelijke komedie van Dante en 'het tapijt van Angers',  Albrecht Dürer, Luther en Max Beckmann naar gevoelens in  onze tijd. Cursus E: 'Een andere catechismus'  Vanuit de Amsterdamse Studentenekklesia ontwikkelde zich na 1960 een nieuwe, ondogmatische visie op het 'christelijk geloof' waarvan Huub Oosterhuis de belangrijkste woordvoerder was en is. Nu, vijftig jaar later heeft Kees Kok, op basis van deze nieuwe bijbels-theologische herinterpretatie, een 'ander soort catechismus' onder de titel 'Alles voor allen 'gedistilleerd. Deze catechismus wordt voorgesteld en ingeleid door Alex van Ligten en Kees Kok, die zal laten zien hoe de liederen van Oosterhuis de thema's op hun eigen wijze illustreren. Cursus F:  Synagogepad: 'met Jan Roest naar Amsterdam' Sinds 1995 organiseerde dr. Jan Hofstra jaarlijks een reis voor de Olterterperkring onder de naam Synagogepad. Door zijn plotselinge overlijden is daar een einde aan gekomen. Dit jaar gaat Jan Roest, de initiator van al die reizen, als afsluiting met ons een dag naar Amsterdam om nog een keer bepaald te worden bij de centrale plek van het Joodse leven in de Nederlandse geschiedenis. Gedetailleerde informatie is te vinden op de website www.olterterperkring.nl Het programmaboekje met aanmeldingskaart kunt u aanvragen bij P Spreij, e-mail: peter@pspreij.nl, tel. 06 - 51299138.