Lezing in De Drait over sociale onrust

Drachten - Professor Martijn van Zomeren geeft dinsdag 19 september om 19.30 uur een lezing over sociale onrust en protest in de brede school De Drait in Drachten.

Prof. dr. M. (Martijn) van Zomeren is adjunct-hoogleraar Sociale Psychologie aan de Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit in Groningen. De lezing wordt gehouden in het kader van het cultuurhistorisch jaar 2017 van Smelne’s Erfskip, in samenwerking met het Filosofisch Café Drachten. Thema van het jaar is: Roerige tiden yn Smellingerlân. Titel van de lezing: Wanneer vertaalt sociale onrust zich in protest? Protestgedrag kent vele vormen, variërend van meedoen aan risicovolle revolutionaire opstanden tot aan ordinaire online petities. Wat drijft mensen ertoe om in opstand te komen tegen de autoriteiten? Onder welke omstandigheden kunnen we massale protesten verwachten, en wanneer leidt onrust tot totale passiviteit onder de bevolking? En wat is de invloed van hoe de autoriteiten omgaan met sociale onrust? In deze lezing combineert Van Zomeren filosofie en sociale psychologie (met nadruk op de laatste) om antwoorden te geven op deze vragen. Deze antwoorden zijn niet alleen "academisch" gezien interessant, maar zijn ook direct toepasbaar op allerhande voorbeelden van sociale onrust in het hier en nu. Zo gaat de spreker bijvoorbeeld  in op de vraag hoe mensen omgaan met de aardbevingsproblematiek in Groningen. Op breder niveau bespreekt hij voorbeelden van de “Arab Spring” - (Arabische Lente) revoluties en een aantal thema’s waarvan hij vermoedt dat die in de komende tijd tot veel protesten zullen leiden.