Burgumer Merke met muziek en kermis

Drachten - In het centrum van Burgum wordt zaterdag 16 september van 10.00 tot 16.00 uur de bekende Burgumer Merke gehouden. 

Tientallen kramen, muziek en entertainment zorgen ieder jaar weer voor veel gezelligheid. De Burgumer Merke bezoeken is daarmee op een vrolijke manier een mooie afsluiting van de zomer en verwelkoming van het najaar. Kermis op de Markt De dag van de Burgumer Merke is ook de laatste dag van de kermis op de Markt. Die staat er namelijk van woensdag 13 september tot en met zaterdag 16 september en is elke dag geopend van 14.00 tot 23.00 uur. Zaterdag in plaats van maandag De Burgumer Merke wordt dit jaar voor het eerst op een zaterdag gehouden. Van oudsher was de markt altijd op maandag, in combinatie met een veemarkt. Kinderen kregen vrij van school, werknemers vrij van hun werk: een bezoek aan de Burgumer Merke was een feestelijke vrije dag. Maar de animo voor de maandag nam de laatste jaren flink af, bij zowel standhouders als bezoekers. Door de markt voortaan op zaterdag te laten plaatsvinden, hopen de gemeente Tytsjerksteradiel en ondernemers op de dag van de Burgumer Merke weer wat leven in de brouwerij te kunnen brengen. Burgum heeft meer! Burgum heeft meer; er is altijd wat te doen. Houdt daarom voor alle activiteiten de website www.burgum.frl en de Facebookpagina Burgumheeftmeer goed in de gaten.