Pcbo It Ambyld start het schooljaar met een nieuwjaarsduik (met filmpje!)

DRACHTEN - PCBO It Ambyld vierde vanmiddag de start van het nieuwe schooljaar met een heuse nieuwjaarsreceptie en een Nieuwjaarsduik. Inclusief wintermutsen en rookworst.

Het nieuwe schooljaar is nu ook in het Noorden begonnen. Vandaag gingen alle basisscholen weer open. Voor de meeste kinderen zal het een beetje onwennig zijn geweest, met een nieuwe meester of juf, soms een nieuwe klas en soms zelfs een heel nieuwe school. Eigenlijk is dit ook een Nieuwjaarsdag, bedachten de leerkrachten van Pcbo It Ambyld aan de Handwerkerszijde. Vorig jaar trakteerden ze de kinderen en hun ouders aan het begin van het schooljaar nog op oliebollen, met een heuse oliebollenkraam op het schoolplein, maar eigenlijk past dat toch beter bij de afsluiting van het oude jaar. Een nieuw jaar begint sinds enkele jaren namelijk ook in Nederland met een Nieuwjaarsduik. Nofliker Goed idee, zegt directeur Henk de Vries. ,,Boppedat is it no ek nochris moai waar om it wetter yn te dûken. It is in stik nofliker as op 1 jannewaris.'' Vooraf was er een nieuwjaarsreceptie: alle ouders mochten even in school komen om in de klas van hun kind te kijken. Daarna werd er ook nog een toost uitgebracht op het nieuwe jaar. Vervolgens openden de meesters en juffen het bal op de grote glijbaan, die met een tuinslang nat werd gehouden. Dat was ook wel nodig, zo bleek al snel toen het spuiten even stopte, want de plastic baan wordt dan zo stroef dat glijden bijna niet meer mogelijk is. Sommige kinderen gleden zelf, anderen gingen in een band of bootje naar beneden. Droog hield echter niemand het. De leerkrachten hielden bovenop in de gaten dat de kinderen niet te snel na elkaar gingen. Een enkele keer gebeurde het dat een kind eenmaal boven toch maar besloot om de sprong niet te wagen. Ook dat kon bij deze nieuwjaarsduik. Omdat de kinderen aan de achterkant omhoog moesten klauteren en op elkaar moesten wachten, duurde het wel lang voor iedereen aan de beurt was geweest, maar dat mocht de pret niet drukken. De wachtenden werden getrakteerd op frisdrank en stukjes rookworst. Kijk hier voor een kort filmpje van de nieuwjaarsduik.