Zorgcentrum De Wiken krijgt derde Drachtster Overdagkoor

DRACHTEN -  Vanwege de grote belangstelling voor de Overdagkoren in Sûnenz en Rispinge wordt deze maand een start gemaakt met een nieuw Overdagkoor in woonzorgcentrum De Wiken aan de Dwarswyk in Drachten.

De Overdagkoren gaan uit van Sûnenz in samenwerking met ZuidOostzorg. De leiding en organisatie is in handen van Meindert Bosklopper. Er wordt gewerkt in periodes van 15 weken. De repetities in De Wiken worden gehouden op de woensdagmiddagen van 14:30 - 16:00 uur. De kosten per periode bedragen 80 euro. Natuurlijk mag iedereen eerst een keer gratis komen meedoen en proberen. Breed repertoire Veel mensen denken dat de Overdagkoren alleen bestemd zijn voor de mensen binnen een zorgcentrum. Niets is minder waar. De overdagkoren zijn voor iedereen die over een redelijke stem beschikt. In de praktijk komen de meeste deelnemers zelfs van buiten het zorgcentrum. Op het brede repertoire staan meerstemmige Nederlandstalige en Engelstalige liedjes, maar ook Fries is mogelijk. Vooral de hits uit de jaren 60 blijven altijd leuk om te zingen, maar zingen de Overdagkoren ook meerstemmige klassieke liederen. Iedere repetitie besteedt Meindert Bosklopper aandacht aan stemvorming met bijvoorbeeld gehoorspelletjes, oefeningen voor de uitspraak, concentratiespelletjes en oefeningen om het melodisch en ritmisch geheugen te trainen. Elke repetitie begint met bewegen en het losmaken van de stem. Uiteraard willen alle deelnemers een zo hoog mogleijk muzikaal resultaat bereiken, maar het plezier staat voorop. De bladmuziek wordt vooraf of tijdens de repetitie uitgereikt en als zich een gelegenheid voordoet, treedt het koor op. Voor meer informatie kijk op de website www.meindertbosklopper.nl Bellen of mailen mag ook: 0512-531701 of per mail aan overdagkoren@zingenmetmeindert.nl