Versterking voor Bornmeer: Baukje Zijlstra

Drachten - Uitgeverij Bornmeer, eigendom van Steven Sterk en Robert Seton, groeit momenteel zo hard dat per 1 september Baukje Zijlstra als interim uitgever-redacteur is aangetrokken.

Vanaf 2015 heeft ze als zelfstandig redacteur voor Bornmeer en diverse andere fictie- en non-fictieuitgeverijen in Nederland en België gewerkt, en daarvoor was ze onder meer als redacteur verbonden aan de uitgeverijen LannooCampus en Terra Lannoo, en aan RAAP Archeologisch Adviesbureau. Baukje Zijlstra volgt Jan van Friesland op, die als uitgever projectmatig aan Bornmeer verbonden blijft. Zij zal zich concentreren op de uitbreiding van het Nederlandstalige non-fictiefonds, met de nadruk op kunst & cultuur en natuur & landschap, en voortzetting van het (voornamelijk Friestalige) literatuurfonds, met in beide gevallen waar mogelijk de inpassing van het fonds van de onlangs overgenomen uitgeverij Friese Pers Boekerij/Noordboek.