ChristenUnie kiest voor duo-wethouders als vervangers van Marja

DRACHTEN - De fractie van de ChristenUnie in Smallingerland draagt haar huidige fractievoorzitter Pieter van der Zwan (Drachten, 37 jaar) en raadslid Jouke de Jong (Drachten, 42 jaar) voor als kandidaat wethouders.

Daarmee vult de partij de vacature op die is ontstaan na het terugtreden van Marja Krans afgelopen zomer, als gevolg van het Lawei-debacle. In de fractie van de ChristenUnie wordt zittend raadslid Klaas van Veelen fractievoorzitter. De raadszetels die vrijkomen na de beëdiging van de kandidaat wethouders zullen ingenomen worden door Anita Merkus (Drachten, 53 jaar) en Sebastiaan Roelofs (Drachten, 35 jaar). Apotheker In het college neemt Pieter van der Zwan voor 0,7fte het grootste deel van de portefeuille voor zijn rekening: decentralisatie jeugdzorg en jeugdbeleid, lokaal gezondheidsbeleid, afvalverwerking, milieu en duurzaamheid. Van der Zwan legt zijn werk als psycholoog bij de Nationale Politie voorlopig neer. Jouke de Jong wordt verantwoordelijk voor verkeer en vervoer, water en riolering. Hij vervult zijn werk voor 0,3fte. De Jong blijft actief als apotheker in Drachten. Zittend wethouder Ron van der Leck (D66) neemt de portefeuille cultuur over. De portefeuille verkeer en vervoer draagt hij over aan Jouke de Jong. De overige portefeuilles blijven bij de andere zittende collegeleden: burgemeester Tom van Mourik (VVD), wethouder Roel Haverkort (PvdA) en wethouder Jos van der Horst (SP). Het is de taak van de gemeenteraad om wethouders te benoemen. De kandidaat wethouders worden dinsdag 19 september tijdens de raadsvergadering benoemd en beëdigd. De kandidaat raadsleden worden dan ook geïnstalleerd.