Skûtsje De Rot sluit verjaardagsfeest af met vlootschouw op de Leijen (filmpje!)

ROTTEVALLE - Met een vlootschouw op de Leijen is zondagmiddag het jubileumfeest van het 130-jarige skûtsje De Rot afgesloten. ,,It waar hie better kinnen, mar wy binne wol tefreden'', zegt Johannes Keuning.

Vrijdagavond en zaterdagmiddag waren de buien knap vervelend, zegt Keuning, die meewerkte in de organisatie van Small Sail. ,,Saterdei wie't gewoan stil op'e dyk as it reinde. Mar as it dan wer droech wie, wie it publyk der ek samar wer. En wy ha genôch droege skoften hân om der in moai feest fan te fieren. Saterdeitemiddei om in oere as fiif kaam it ynienen mei bakken út'e loft en doe wie it fansels wol yn ien kear gebeurd.'' Zondagmiddag draaiden de buien mooi boven de Leijen langs en kon de vlootschouw droog worden afgewerkt.  In een lange stoet voeren de bijzondere schepen die het hele weekeinde in de Haven van Rottevalle hadden geleden over de Lits naar De Leijen. Dat viel voor sommigen nog niet mee. De Lits is smal en bochtig en moeilijk te bevaren, merkte schipper Jan Bij de Ley van de St. Michaël. Opgeknapt ,,Op guon plakken is it minder djip en dan fernimst dat it skip dêr hinne lutsen wurdt.'' Bij de Ley heeft echter genoeg ervaring met het voormalige beurtschip, want hij en zijn echtgenote Hiltje hebben er jarenlang mee gevaren. Het dorp heeft het in 1910 gebouwde schip van hen gekocht. Sinds 2005 is het ondergebracht in een beheersstichting en enkele jaren geleden is het helemaal opgeknapt bij de werf van Haiko van der Werf aan Buitenstvallaat. Van der Werf voer zelf vanmiddag ook mee, met de eveneens onder zijn hoede gerestaureerde Jonge Trijntje. Op De Leijen werd De Rot stil gelegd, waarna alle volgelingen passeerden voor een bijzondere groet. Aan boord van De Rot, het oudste nog bestaande skûtsje en het eerste dat ooit van ijzer werd gemaakt, stonden de heren van De Compagnie der Rottevalster Vaarten en het Vallaat, kortweg De Compagnons, waarvan de historie terug gaat tot 1635. De heren hieven hun bolhoeden, waarna de groet door de passerende schippers werd beantwoord met het lichten van de pet. Naast De Rot lag De Friese, het Friese Statenjacht, waar vrouwenkoor Voortvarende Vrouwen passende liederen zongen. Na de vlootschouw meerden alle schepen af bij het Paviljoen, waar het feest werd besloten. Muziekkorps De Bazuin zorgde voor de muziek.