Douwe en Mieke: Drie dochters, drie dokters

DRACHTEN - Tien jaar geleden stonden de drie dochters van Douwe de Boer en Mieke van Schepen op de voorpagina van de Drachtster Courant omdat ze dokter zouden worden. Dat is gelukt. Volgende week promoveert de jongste zelfs tot doctor.

Jongste dochter Stefanie (nu 29) begon in september 2006 met haar studie Geneeskunde en daarmee volgde ze in de voetsporen van haar twee oudere zussen Marieke en Silke. Marieke (35) was in 2000 gestart met de studie geneeskunde in Leiden en Silke (31) in 2004 met dezelfde studie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Proefschrift Volgende week woensdag krijgt het verhaal een bijzondere climax, wanneer Stefanie, in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit van Groningen, haar proefschrift zal verdedigen, waarna ze promoveert tot doctor in de geneeskunde. Stefanie promoveert op het onderwerp 'Advanced vascular imaging'. Voor haar proefschrift onderzocht Stefanie vier jaar lang de bijwerking van medicijnen voor mensen met Diabetes II. Uit het onderzoek onder twee groepen bleek dat er naast negatieve bijwerkingen ook positieve gevolgen voor het vaatstelsel kunnen optreden. Haar beide zussen zullen tijdens deze promotie haar paranimfen zijn. ,,It is wol hiel bysûnder, foaral ast sjochtst wêr't Stefanie weikomt'', zegt de trotse vader Douwe de Boer. ,,Sy is sa dyslektysk as in doar, om it marris plat te sizzen. Wy seinen froeger al, as dy de Mavo dwaan kin, dan meie wy net kleie. Mar it binne alle trije grutte trochsetters.'' Oudste dochter Marieke heeft inmiddels haar specialisatie afgerond. Zij is in februari van dit jaar afgestudeerd als Radioloog. Ze is getrouwd, woont met haar man in Amersfoort en samen hebben ze twee dochtertjes van vier en twee jaar oud. Silke is in Groningen nog in opleiding voor Internist-Nefroloog, waarbij ze zich richt op de werking van de nieren. Ze werkt bij het UMCG en hoopt deze specialisatie in 2019 af te ronden. Ook zij is inmiddels getrouwd en ze heeft een zoontje van twee jaar oud. Ook Stefanie woont met haar man in Groningen. Klapperjen ,,Ja, ik sit wolris mei myn earen te klapperjen as se hjir thús mei mekoar in casus beprate'', zegt Douwe de Boer. ,,Gelokkich binne der ek noch trije skoansoannen en trije pake- en beppesizzers. Dy jonges binne alle trije zzp'er yn de ict en technyk.'' Volgens De Boer hebben zijn dochters zelf de keuze voor hun beroep gemaakt, maar zijn ze daarin wel altijd heel erg gestimuleerd door zijn vrouw, die werkt als decaan op Liudger. Op die school hebben ze trouwens alledrie hun VWO-diploma gehaald. ,,Mieke hie it der faak oer dat de study Geneeskunde de grutste frijheid jout, omdat je hiel lang kieze kinne út in hiel soad rjochtingen. En dat blykt ek, want sy ha alle trije de selde stúdzje dien, mar dogge no hiel ferskillende dingen.''