Rottevalle en Boornbergum mogen meepraten over veiliger verkeer

ROTTEVALLE/BOORNBERGUM - Inwoners van Rottevalle en Boornbergum mogen meepraten over de verbetering van de verkeersveiligheid in hun woonplaats.

De gemeente Smallingerland is samen met het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) gestart met het project Feilich op 'e dyk. In dit project mogen inwoners van Rottevalle en Boornbergum met initiatieven komen die de verkeersveiligheid in de dorpen vergroten. Waar mogelijk voeren de partijen de ideeën samen uit. Aanleiding voor het project zijn de klachten die de gemeente heeft ontvangen vanuit Rottevalle en Boornbergum over onveilige verkeerssituaties in deze dorpen. Oorzaak is vaak de hoge verkeerssnelheid. Volgens de gemeente is een prettig leefklimaat belangrijk voor de inwoners, maar omdat beide dorpen al een herinrichting achter de rug hebben wordt de oplossing niet gezocht in het aanpassen van de infrastructuur, maar in verkeersgedrag. In het project Feilich op 'e dyk kunnen inwoners zelf ideeën aandragen om op een positieve wijze het gedrag van verkeersdeelnemers aan te passen. Ruim vijftig inwoners werden de afgelopen tijd geïnterviewd over het verkeersgedrag in hun dorp. De uitkomsten hiervan zijn de basis voor een aantal visiebijeenkomsten waarvoor de inwoners opnieuw zijn uitgenodigd. Hier werken zij samen met de projectgroep hun ideeën uit tot acties. Gemeente en het ROF faciliteren hierbij. De ideeën die uitvoerbaar zijn en bijdragen aan een grotere verkeersveiligheid worden door de partijen samen uitgevoerd. Op 3 oktober is de bijeenkomst voor Rottevalle in paviljoen de Leyen. Voor Boornbergum is er een visiebijeenkomst op 5 oktober. Inwoners, ondernemers, scholen, iedereen die woont, werkt of op een andere manier betrokken is bij Rottevalle of Boornbergum is uitgenodigd. Aanmelden voor de bijeenkomsten kan tot 29 september door naam, adres en telefoonnummer door te geven via gemeente@smallingerland.nl of telefonisch via 0512-581234.