Smallingerland gaat 500 zieke Essen kappen

DRACHTEN - Smallingerland gaat de komende maanden 500 essen kappen. De bomen zijn ziek. In heel Nederland zijn essen geïnfecteerd met een schimmel.

De zieke Es kost Smallingerland de komende jaren 273.000 euro Het college heeft een bedrag van 62.500 euro beschikbaar gesteld voor het nog dit jaar opruimen van de eerste serie zieke essen. Voor volgend jaar wordt een bedrag van 100.000 euro uitgetrokken voor het verwijderen van zieke essen in bosplantsoenen. Daarnaast is nog 112.500 euro nodig voor heraanplant van bomen. Als de landelijke prognoses uitkomen dan kunnen uiteindelijk 1200 essen ziek worden. Als dit slechte scenario uitkomt dan zal de gemeente de komende jaren nog meer geld moeten uittrekken voor het kappen van zieke bomen. Essentaksterfte De essen in Nederland zijn ziek. Op dit moment zijn veel essen in Nederland geïnfecteerd met de schimmel die de boomziekte essentaksterfte veroorzaakt. De schimmel tast het levende weefsel, de takaanzet, het hout en dergelijke aan en uiteindelijk zullen de bomen afsterven. De verwachting is dat 70-80 procent van de essen uiteindelijk ziek zullen worden. De zieke essen herstellen zich niet door bijvoorbeeld de dode, afgestorven takken te verwijderen, uiteindelijk sterven de essen alsnog. Er bestaat ook geen middel om de schimmel te bestrijden. Zieke essen met veel dode takken zorgen voor onveilige situaties met als risico dat er schade en /of lichamelijk letsel kan ontstaan. In Smallingerland staan ongeveer 1700 essen als stamboom en er staan essen in bosplantsoenpercelen. Uit een inventarisatie blijkt dat rond de 500 essen de ziekte al hebben in een (ver-)gevorderd stadium. Er ontstaan onveilige situaties doordat veel van deze bomen langs wegen of in de bebouwde kom staan. Deze 500 bomen moeten in de komende maanden worden gekapt. Ook in het bosplantsoen zullen maatregelen moeten worden genomen. Herplanten Dat het verwijderen van de essen een enorme impact heeft op de groenkwaliteit van de gemeente Smallingerland is volgens het college wel duidelijk. Daarom wordt gelijk voorgesteld om weer nieuwe bomen te planten. Niet elke gekapte zieke boom hoeft vervangen te worden. Per situatie zal worden bekeken wat wenselijk is en hoeveel bomen er herbeplant moeten worden. Er wordt van uitgegaan dat er rond de 250 nieuwe bomen geplant worden. Volgens de wet heeft de eigenaar van een boom zorgplicht. Dat betekent onderhouden en regelmatig inspecteren in het kader van veiligheid en aansprakelijkheid. Als er gebreken worden geconstateerd moeten deze worden verholpen. Voor het opruimen van de zieke en dode bomen is geen kapvergunning nodig. De beplanting in de strook tussen industrieterrein De Haven en de Burmaniasloot bestaat voor bijna 80 procent uit es. Het is een strook van 30 tot 50 meter breed, die zorgt voor de afscherming van het industrieterrein. Om volledige kaalslag te voorkomen, wordt hier begin volgend jaar de helft van de bomen verwijderd en vervangen. Als de nieuwe aanplant over vijf jaar genoeg dicht is, wordt de andere helft aangepakt. Omdat deze strook niet direct aan de weg of in een woonwijk ligt, zijn de risico's op onveilige situaties hier praktisch niet aanwezig. Blijkt bij controle dat er wel een onveilige situatie is ontstaan, dan zullen eerder maatregelen worden genomen.