D66 afdeling Zuidoost-Friesland: kandidaten raadsverkiezingen 2018

Drachten - De leden van de afdeling Zuidoost-Friesland van D66 hebben de kandidaten verkozen die een plaats krijgen op de verkiezingslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 in Ooststellingwerf, Opsterland en Weststellingwerf.  

Gemeente Opsterland In volgorde:
 1. Maaike de Lang, Bakkeveen
 2. Lieuwe Krol, Beetsterzwaag
 3. Marco Veenstra, Beetsterzwaag
 4. Marcel Kuin, Olterterp
 5. Heleen Verhage, Beetsterzwaag
 6. Lammy Möller-Roosjen, Beetsterzwaag
 7. Sicko Hempenius, Jonkerslân
 8. Romke de Jong, Gorredijk (huidig raadslid voor D66; lijstduwer)
De lijsttrekker was al verkozen: René Koopmans, Lippenhuizen. Gemeente Ooststellingwerf In volgorde:
 1. Pieter Reitsma, Oosterwolde
 2. Alice Vloet, Donkerbroek
 3. Alexander Langhout, Makkinga
 4. Ignas Minnema, Makkinga
 5. Sjef Boon, Oosterwolde
 6. Abel Darwinkel, Appelscha
De lijsttrekker was al verkozen: Tammo Munting, Oosterwolde, huidig raadslid. Gemeente Weststellingwerf In volgorde:
 1. Siepie Akkerman, Oldeholtwolde
 2. Johan Bakker, Wolvega
 3. Dineke Fischer-de Winter, Oldeholtpade
 4. Erna Jellesma, De Hoeve
 5. Ernst Duvert, Langelille
 6. Linda Smink, Wolvega
 7. Richard Haringsma, Oosterstreek
De lijsttrekker was al verkozen: Ronald Westenberg, huidig raadslid (eenmansfractie).