Projectbureau De Skieding open

Drachten - Vandaag, dinsdag 26 september, opent projectbureau De Skieding zijn deuren. Het tijdelijke projectbureau is te vinden aan de rotonde bij de Drachtsterweg, aan De Skieding nummer 1.

Aanwonenden en andere belangstellenden kunnen er op dinsdag, woensdag en donderdag van 12.00 tot 20.00 uur terecht.

 De provincie Fryslân heeft besloten de bestaande Skieding aan te pakken. Een belangrijke voorwaarde van Provinciale Staten is dat de maatregelen samen met aanwonenden en andere belanghebbenden goed in kaart worden gebracht. Daarom trekken projectmedewerkers de komende maanden het gebied in. De bedoeling is alle wensen en ideeën van mensen in de omgeving te verzamelen. Zo ontstaan er uiteindelijk één of meerdere scenario’s. In het voorjaar van 2018 worden deze voorgelegd aan Provinciale Staten.

 Uitnodiging Inmiddels hebben alle direct aanwonenden van De Skieding een uitnodiging voor een gesprek ontvangen. Tijdens dit gesprek mogen zij bijvoorbeeld aangeven welke wensen zij hebben ten aanzien van de ontsluiting van hun woning. Ook mogen ze zelf ideeën inbrengen, waarmee ze de veiligheid en leefbaarheid in hun woonomgeving verbeteren.

 Wilt u ook meedenken? Heeft u ook ideeën over De Skieding en wilt u deze graag aan de provincie laten weten?   Loop dan het projectbureau eens binnen. Projectmedewerkers staan klaar om met u in gesprek te gaan. Ook kunt u een afspraak maken door te mailen naar projectsecretariaat@bureauschmidt.nl of te bellen naar 06 55 146 582.