Week van de Toegankelijkheid in Beetsterzwaag

Drachten - In het kader van de Week van de Toegankelijkheid vraagt de Werkgroep Toegankelijkheid Opsterland op dinsdag 3 oktober van 12.00 uur tot 14.00 uur extra aandacht voor mensen met een visuele beperking.

De activiteit vindt plaats op de trottoirs in de Hoofdstraat in Beetsterzwaag. Voorbijgangers, winkeliers, politiek, wethouder en genodigden worden gevraagd een stuk te lopen met een simulatiebril en een taststok. Zo kan men zelf ervaren hoe het is om blind of slechtziend te zijn en welke obstakels men tegen kan komen. De start en informatiekraam zijn voor nr. 82 (gemeentehuis). Met medewerking van Visio. Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn.