Bolt dreigt met afsluiten van jachthaven De Drait als de vervuiling niet stopt

DRACHTEN - Chiel Bolt van de Jachtwerf op Buitenstvallaat dreigt met het afsluiten van Jachthaven De Drait als voor donderdag niets wordt gedaan aan de watervervuiling.

Vorig jaar op 18 maart deed Chiel Bolt officieel aangifte van de vervuiling van het oppervlaktewater rond zijn bedrijf, die volgens hem wordt veroorzaakt door zijn buren, Jachthaven De Drait. Na vele telefoontjes met zijn buurman en de gemeente kon hij de officiële klacht kwijt bij de FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing). Volgens Bolt komt de vervuiling wekelijks terug, op de dagen dat in de jachthaven de charterboten terugkeren en wisselen van huurder. Unmooglik  Na de melding heeft Bolt nog ruim dertig keer vervuiling gemeld bij de diverse overheden. ,,Helaas kwam er geen oplossing. In de winterperiode hadden we nergens last van, want toen werden er geen boten verhuurd.'' Buurman Anne Bloemhof verklaarde vorig jaar desgevraagd geen last van de vervuiling te hebben. Hij wees ook alle verantwoordelijkheid van de hand. ,,It is ûnmooglik dat it hjir weikomt.'' Ook dit jaar heeft Bolt volgens eigen zeggen al weer tientallen keren een vervuiling gemeld, maar zonder resultaat.  ,,De heer Piet de Jong van It Wetterskip komt altijd wel de schade opnemen, maar er komt geen actie om de vervuiling te stoppen.'' Dit weekeinde was het weer raak., waarop Bolt met De Jong een rondje ging varen om de vervuiling te laten zien. ,,Maar hij vond het niet nodig om een keerworst aan te brengen om de olie tegen te houden. Het gevolg is nu wel dat door de hele gemeente de vervuiling drijft.'' De maat vol Nadat ook zondag weer olie op het water werd geconstateerd, was vanochtend voor Chiel Bolt de maat vol. ,,Wij moesten vanmorgen de boten opnieuw uit de olie hijsen, met als gevolg vervuilde stroppen en extra schoonmaakwerkzaamheden. Wij accepteren een volgende vervuiling niet en zullen deze aangrijpen om deze structurele vervuiling en het falen van de overheid aan de kaak te stellen. Wij zullen met een oliekeerring De Drait afzetten, waardoor de toegang naar de jachthaven gestremd zal zijn en boten niet meer in- of uit kunnen varen.  Als de overheid de schade aan milieu en volksgezondheid niet wil voorkomen, zullen wij het moeten doen.'' Bolt hoopt dat de overheden serieus op zijn dreigement zullen reageren en zelf drastische maatregelen zullen nemen. ,,Wij zitten hier niet op te wachten, want dit brengt onze branche en Drachten negatief in de media, maar wij kunnen nu niet meer anders.'' Lees ook: Opnieuw vervuiling met olie bij Jachtwerf Bolt