De Wiekslag als voorbeeld van Gezonde School op de film

DRACHTEN - Jenaplanschool  De Wiekslag ontving deze week een echte cameraploeg op school. Voor de GGD werd een film gemaakt over De Gezonde School.

Op de school werden opnames gemaakt voor een film onder toeziend oog van medewerkers van de GGD. Jenaplanschool De Wiekslag staat al een aantal jaren bekend als een Gezonde School. Zo is de school in bezit van de certificaten Sociale Veiligheid en Welbevinden, Sport en Bewegen en Voeding. De school vindt het belangrijk om het project van de Gezonde School een mooie plek te geven en is voorstander van een gezonde leefwijze. Dit uit zich op de school onder andere in water drinken en gezonde tussendoortjes en traktaties, veel sportactiviteiten waaronder deelname aan de mijl van Drachten, naschoolse sportactiviteiten en Nijntje beweeglessen voor de kleuters. Kinderkeuken Welbevinden en sociale veiligheid staat hoog in het vaandel, aangezien de school van mening is dat kinderen pas kunnen leren als ze zich goed en veilig voelen. Onlangs is er een prachtige kinderkeuken gerealiseerd in de hal van de school. De kinderen kunnen nu hun eigen verbouwde groenten uit hun moestuinen verwerken en leren met elkaar te koken en gezellig samen te eten. De GGD wil deze items van good practice graag in beeld brengen en andere scholen hierdoor stimuleren om ook een Gezonde School te worden. Er werden diverse onderdelen gefilmd. Zo werd in de groep de Slingerapen een kanjerkring gegeven, zodat geproefd kon worden aan lessen over sociale vaardigheid. In de pauze, tijdens de gymles van de Uiltjes en bij de naschoolse sport werd in beeld gebracht hoe belangrijk intensief bewegen is voor kinderen. Tijdens de fruitkring en een traktatieronde was goed te zien wat er bedoeld wordt met gezonde voeding. Interviews Er werden ook een aantal interviews afgenomen. De juffen werden geïnterviewd over de vignetten van de school en waarom ze het zo belangrijk vinden, kinderen werd gevraagd hoe zij omgaan met gezonde voeding en sport en bewegen en hoe dat op school gaat. En er werd een interview met ouders afgenomen over het belang van een Gezonde School. ,,Wij vinden het een eer dat wij als school zijn uitgekozen om goede voorbeelden te laten zien van een gezonde leefwijze. We hopen uiteraard dat het andere scholen inspireert om ook aan dit mooie project deel te nemen'', aldus directeur Mardineke Kuiper.