Elf basisscholen krijgen ook een Bibliotheek op School

OUDEGA - Elf basisscholen in Smallingerland krijgen volgende week woensdag 4 oktober tegelijk de Bibliotheek op School. Omdat wethouder Ron van der Leck onmogelijk op alle scholen tegelijk de openingshandeling kan verrichten, doet hij dat alleen in basisschool de Diamant in Oudega.

De Bibliotheek op School is een project waarbij sterk ingezet wordt op lezen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de openbare bibliotheek. De leerlingen lenen mooie boeken in de bibliotheek op hun eigen school en dagelijks wordt door de hele school minimaal een kwartier in die boeken gelezen. Iedere school heeft een of meer leescoördinatoren die hun collega’s enthousiast maken om heel veel met boeken en lezen te doen in de klas. De leesconsulent van de openbare bibliotheek is dikwijls op school te vinden voor advies – niet alleen aan de leerkrachten en bieb-ouders, maar ook aan de leerlingen zelf. Het is belangrijk dat kinderen veel lezen. Wie veel leest, leest ook beter en haalt op school betere resultaten. Dit vindt ook de gemeente zo belangrijk dat die flink heeft geïnvesteerd in de nieuwe bibliotheken. De bibliotheek onderhoudt de bibliotheken op de scholen en vult de collecties aan. Vorig jaar werd de Bibliotheek op School al geopend op 15 basisscholen. De scholen die nu worden aangesloten zijn: it Foarhûs, het Tweespan, Sjalom, it Heechhof, de Tille, het Anker, de Bolder, de Leister Igge in Opeinde met lesplaats de Gielguorde in de Tike, de Diamant in Oudega en de Frissel in Drachtstercompagnie.