Koninklijke Onderscheiding voor Ureterper Okko Jongsma

BEETSTERZWAAG/AMERSFOORT - Okko Jongsma (65) uit Ureterp is vanmiddag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Ellen van Selm van de gemeente Opsterland reikte namens Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander de onderscheiding uit. Okko Jongsma werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn jarenlange inzet voor Fokus. De huldiging vond plaats tijdens een bijeenkomst in Amersfoort die georganiseerd werd ter ere van het afscheid van Jongsma. Na zich 24 jaar lang dag en nacht te hebben ingezet gaat hij met pensioen. Als directeur en voorzitter van de Raad van Bestuur van Fokus heeft Okko Jongsma zich 24 jaar lang ingezet voor het gedachtengoed en voor het behoud van Fokus. Zo stelde hij de financiën voor de toekomst zeker, begeleidde hij succesvol een noodzakelijke reorganisatie en bracht hij continu de noodzaak van zelfregie onder de aandacht bij de politiek. Dat deed hij met heel veel energie, warmte en betrokkenheid. Fokus Vrijheid en gewoon wonen met een fysieke beperking of handicap. Fokus maakt dat mogelijk door assistentie te verlenen bij algemene dagelijkse levensverrichtingen. Dat zijn de noodzakelijke dingen zoals aan- en uitkleden, toiletgang en eenvoudige verpleegtechnische handelingen. De cliënt bepaalt wanneer, waarbij en hoe. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Zo houdt de cliënt zelf de regie over zijn leven. Cliënten kunnen bij Fokus wonen in een van de 99 projecten, verspreid door Nederland.