Friese Anjer 2017 voor Vereniging Eastermars Lânsdouwe

EASTERMAR -  De Vereniging Eastermars Lânsdouwe ontvangt de Friese Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân. Commissaris van de Koning, tevens voorzitter van het Cultuurfonds Fryslân, drs. A.A.M. Brok reikt de Friese Anjer op 17 november uit.

De in 1992 door boeren en grondgebruikers in het voormalige Landinrichtingsgebied Eastermar opgerichte Vereniging Eastermars Lânsdouwe (VEL) heeft als doel Landbouw, Milieu, Natuur en Landschap met elkaar te verweven. Het is de eerste agrarische natuurvereniging, die landelijk op grote schaal navolging kreeg. Coulissenlandschap Door het initiatief van de VEL en door de inzet van de leden van deze verenigingen is niet alleen het unieke coulissenlandschap in deze regio in stand gebleven. Ook is een beweging in gang gezet waarbij overheden, landbouw en maatschappelijke organisaties met elkaar in gesprek zijn gegaan. Om zo de ontwikkeling van economisch duurzame landbouw in evenwicht te brengen met milieu, een verantwoord beheer van de streek en het karakteristieke landschap. Met de Fries Anjer eert het Cultuurfonds Fryslân jaarlijks een persoon, vereniging of instelling die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de Friese cultuur of natuur. De prijs bestaat uit een speld, oorkonde en een bedrag van 2.500 euro. De speld is gemaakt door ontwerper en edelsmid Theo van Halsema. Cultuurfonds Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren we bijzondere initiatieven en talent. Als inspirator van hedendaags mecenaat geven wij particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie. Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft twaalf provinciale afdelingen, waaronder het Cultuurfonds Fryslân.