Olterterper dr. Alexander Grit wordt lector Ondernemen in Verandering

OLTERTERP/GRONINGEN - Dr. Alexander Grit uit Olterterp wordt woensdag 11 oktober geïnstalleerd als lector Ondernemen in Verandering aan de Hanzehogeschool Groningen en het Alfa-college. Grit onderzoekt met mbo- en hbo-studenten hoe het ondernemerschap in Noord-Nederland kan worden versterkt

De Colleges van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen en het Alfa-college installeren dr. Alexander Grit als lector Ondernemen in Verandering tijdens een bijeenkomst 's middags in de Energy Barn op de Zernike Campus. Voorafgaand aan de installatie vindt een symposium plaats over vitaliteit van ondernemerschap en het nieuwe concept 'ontdekkingsruimte'. Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen opent het symposium om een uur 's middags. Het lectoraat De globalisatie en digitalisatie van de 21ste eeuw leiden tot complexe vraagstukken. Beide onderwijsinstellingen werken in dit nieuwe lectoraat samen aan deze vraagstukken. Het doel is het versterken van de vitaliteit van ondernemerschap in het noorden van Nederland. Zowel voor de Hanzehogeschool Groningen als het Alfa-college is ondernemerschap een speerpunt. Het lectoraat Ondernemen in Verandering is de verbindende schakel tussen het Alfa-college, de Hanzehogeschool Groningen en de ondernemerspraktijk. Deze samenwerking gaat de huidige onderzoeken over het thema ondernemerschap bundelen en versterken. Binnen het lectoraat werken onderzoekers en studenten nauw samen met ondernemers en overheden. De lector Alexander Grit (1970) is in 2010 gepromoveerd aan de Management School van Strathclyde University in Glasgow op het onderwerp 'De dynamiek van gastvrijheidsruimten.' Hij is zijn loopbaan begonnen als consultant bij Elsevier Opleiding en Advies en Ernst & Young. Daarna is hij nationaal en internationaal bij onderwijs- en onderzoeksinstellingen gaan werken. In zijn werk als onderzoeker heeft Alexander Grit gewerkt aan het versterken van de innovatiekwaliteit van de regio en heeft hij intensief samengewerkt met studenten, docenten, ondernemers, overheden en kunstenaars. Grit heeft een strategische en ondernemende focus. Hij woont in Olterterp.