Yntze de Vries opnieuw lijsttrekker voor de ELP

DRACHTEN - Yntze de Vries wordt opnieuw lijsttrekker van de Eerste Lokale Partij in Smallingerland. De partij heeft de kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.

Het bestuur van de Eerste lokale partij maakte de lijst bekend tijdens de ledenvergadering op 26 september, waar de aanwezige leden unaniem hebben ingestemd met de eerste vier kandidaat-raadsleden voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in de gemeente Smallingerland. Naast Yntze de Vries zijn dat achtereenvolgens Chiel Bolt, Sandra de Jong en Wally Postma. De eerste drie zijn reeds raadslid en zijn op basis van hun functioneren gekandideerd voor nog een periode raadslidmaatschap. Nummer 4 Wally Postma is ook niet nieuw in de gemeentepolitiek: zij heeft de afgelopen raadsperiode als fractie-ondersteuner voortreffelijk gefunctioneerd, zegt secretaris Leo Blauw. De kandidatenlijst zal verder worden aangevuld met personen die hebben aangeven een plaats op de lijst te ambiëren. Hiervoor gaat de kiesraad van de ELP de komende twee maanden sollicitatiegesprekken voeren. Op 13 december 2017 tijdens de Algemene ledenvergadering zal de volledige lijst aan de vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd en daarna publiekelijk bekend worden gemaakt.