Drachten krijgt Stadslogement in de Kerkstraat

DRACHTEN - Drachten krijgt een stadslogement. De zussen Nynke en Esther Nicolaï willen het eerste logeeradres in het centrum zo snel mogelijk openen.

Het Stadslogement is een initiatief van de zussen Nynke en Esther Nicolaï, eigenaren van de lifestyle winkel De Steech in de Kerkstraat. Het Stadslogement komt op de bovenverdieping van het winkelpand. Het logement bestaat uit een woonkamer, slaapkamer, badkamer, dakterras en een keuken voor maximaal twee personen. De verhuur wordt geregeld via de eigen website en www.bookinq.com. Stijljaar ,,It toerisme yn Drachten nimt de lêste jierren bot ta, mar de mooglikheden om te oernachtsjen bliuwe dêr by achter'', stelt Esther Nicolaï. Ze verwacht de komende tijd nog meer bezoekers in Drachten, in verband met onder andere Stijljaar en Culturele Hoofdstad 2018. ,,Wy binne beide antoesjaste Drachtsters en drage dit plak in waarm hert ta. It Stijljier is in geweldige mooglikheid om sjen te litten wat Drachten allegear te bieden hat, mar op dit stuit kin der yn it sintrum fan Drachten net iens oernachte wurde. Tagelyk drage wy mei dit Stadslogement by oan de leefberens fan it sintrum.'' Nynke en Esther Nicolaï willen ook andere lokale ondernemers bij hun project betrekken, zoals fietsenverhuur in het centrum (Profile), de haven aan het Moleneind en parkeermogelijkheid in de parkeergarage. Gasten krijgen verder uitgebreide toeristische informatie over de gemeente Smallingerland. Bestemmingsplan Het college is bereid om mee te werken aan het verzoek. Een stadslogement (Bêd&Brochje) past niet binnen de bepalingen van het geldende bestemmingsplan. De huidige bestemming Centrum is echter een heel algemene, waarbinnen verschillende functies zijn toegestaan. Hierbij kan gedacht worden aan detailhandel, horeca, dienstverlening, maatschappelijke doeleinden en ook wonen (op de verdieping). De bovenverdiepingen van de panden in het centrum worden vaak voor de woonfunctie gebruikt. Het gemeentelijk beleid is gericht op het toestaan van een B&B bij een woonfunctie. Een stadslogement/B&B is verder een verbreding van het aanbod van toeristische voorzieningen binnen de gemeente, die meer levendigheid in het centrum met zich mee brengt, vindt het college. Gezien de ligging en kleinschaligheid verwacht de gemeente geen overlast voor de omgeving, ook al omdat er geen directe buren zijn. Formeel verzoek De vestiging van een stadslogement in het bestaande pand kan met een omgevingsvergunning mogelijk worden gemaakt, maar het college beschouwt de aanvraag van de zussen Nicolai als een principeverzoek om informatie en verwacht nog een formeel verzoek om de benodigde omgevingsvergunning. ,,Wy mienden dat wy al in omgevingsfergunning oanfrege hienen, dus no moatte wy der noch in kear oer gear. Dan duorret it dus noch in pear wiken langer'', zegt Esther Nicolaï. Bij de aanvraag dienen de ruimten te voldoen aan de eisen van brandveiligheid, maar dat is volgens haar geen probleem, omdat de ruimte eerder al werd verhuurd als vergaderzaal en daarvoor ook aan de voorwaarden moest voldoen.