Otters gebruiken nieuwe otterpassage Kraenlânswei (met filmpje!)

DE VEENHOOP - De nieuwe Otterpassage onder de Kraenlânswei is een succes. Een camera betrapte in september en oktober in de passage twee otters, maar ook een steenmarter en een hermelijn.

De twee otters werden gefilmd terwijl zij door de buis liepen. De beelden bewijzen dat de dieren niet meer de gevaarlijke weg oversteken, maar juist de veilige route nemen. ,,Dit is geweldig nieuws! Een schoolvoorbeeld van hoe een faunabuis hoort te werken! Hiermee voorkomen wij verkeersslachtoffers'', zegt Sytske Rintjema van It Fryske Gea. Struikelblok Er leven steeds meer otters in Fryslân. Veel natuurgebieden liggen klaar om hun nieuwe bewoners te verwelkomen. Een belangrijk struikelblok in de verspreiding van de otter zijn de drukke wegen in Fryslân. Hierdoor raken natuurgebieden van elkaar afgesloten en moeten trekkende otters wegen oversteken. Jaarlijks vallen er daardoor veel verkeersslachtoffers onder otters. In 2014 kwam de otter voor de allereerste keer naar de Kraanlannen. Otterkenners Freerk Jelsma en Tjibbe de Jong wezen erop dat de Kraenlânswei een groot risico vormde, omdat de kans groot was dat een otter uit Kraanlannen de weg zou oversteken naar de Alde Feanen. Daardoor was het risico groot dat de dieren zouden verongelukken. Om te beginnen plaatste It Fryske Gea, met steun van het Otterfonds, gemeente Smallingerland en Wetterskip Fryslân, rasters aan weerszijden van de weg. Zo werden de otters ontmoedigd om de weg over te steken. Daarna werd in mei van dit jaar een droge faunabuis onder de weg aangelegd. Deze klus werd geklaard in samenwerking met zowel Wetterskip als gemeente. Vaak worden dergelijke ingrepen gedaan nadat er dieren dood zijn gereden, dat hier nog geen verkeersslachtoffer was gevallen, maakt de situatie uniek. Steenmarter en hermelijn Om te controleren of de buis werkt plaatste Harrie Bosma van de Nederlandse bever- en otterwerkgroep van de Zoogdiervereniging een trap-camera voor de ingang. Hieruit blijkt dat de buis wordt gebruikt. Niet alleen door de otter, maar ook door de steenmarter en de hermelijn. Op het filmpje is goed te zien dat de dieren heel nieuwsgierig zijn naar dit nieuwe speelgoed in hun leefgebied. Uiteindelijk maken ze er vol vertrouwen gebruik van. Bekijk hier het filmpje