Zomers weer bij herfstklus in de Drachtster vijvers

DRACHTEN - Normaal is het in deze tijd van het jaar meestal koud en nat, maar de hekkelaars in de Drachtstervaart kunnen deze week met een trui minder toe.

Tekst en foto's Fokke Wester Vandaag is het de warmste 16 oktober ooit gemeten in Nederland. Voor de hekkelaars in de Drachtstervaart betekende dat dat ze tussen de middag in de buitenlucht konden schaften. ,,Dat is wol seldsum, oars sitte wy tusken de middei meast yn de bus'', zegt Ferry Visser uit Dokkum. Warmste 16 oktober ooit De medewerkers van Grondbedrijf Jelle Bijlsma uit Gytsjerk hebben er dit keer een lekker zonnetje bij, maar dat is niet naar ieders zin. ,,'t Is té waarm eins, want wy ploegje hjir troch it wetter hinne en dat is hiel swier. Der is gjinien stap gelyk en dan is't gau switten. Ik ha't leaver wat kâlder'', zegt Visser, die vanuit het water de walkanten maait. Hij werkt sinds een half jaar bij Bijlsma en is een van de zeven mannen die deze week werken aan het schoonmaken van de oevers van de vijvers in de wijk Drachtstervaart. En dat is een hele klus, want de vijvers, die zijn bedoeld als buffer tussen de nieuwe woonwijk en de oude villawijk Sydwende, is heel creatief aangelegd met eilandjes en bruggetjes en kronkelpaden. ,,Normaal dogge wy alles mei de boat, mar dy kin hjir net oeral by en dan hast in hiele protte hânwurk. Yn in lange rjochte feart kinst alles wol mei de boat dwaan. Der komt hjir hieltyd mear wetter by en dat moat allegear ûnderhâlden wurde. En elk jier, oars groeit it hielendal ticht. Dan hast der folle mear wurk fan.'' Zeemeeuwen Vreemde zaken is Visser nog niet tegengekomen. ,,As wy fisk sjogge dan besykje wy dat safolle mooglik te sparjen. Snoeken en sa sette wy as dat kin oer yn in oare sleat.'' De mannen worden scherp in de gaten gehouden door een aantal reigers, die weten dat het roeren van de bodem voor hen eten naar boven brengt. Ook zeemeeuwen hebben die ervaring, dus vliegen ze in een zwerm achter de hekkelboot aan. Omdat Bijlsma behalve het gemeentelijke water nu ook het onderhoud voor het Waterschap verzorgt, moet de ploeg heel Drachten doen. En dat duurt nog wel even, verwacht Niels Zwier. ,,Wat je maar aan water kunt bedenken, daar moeten wij heen. Daar ben je wel een paar maanden mee bezig.'' De rest van het jaar zijn de werknemers van Bijlsma met uiteenlopende projecten bezig, zoals grondwerk, bestraten, walbeschoeiing aanleggen en bodemsanering. ,,We werken dus bijna een kwart van het jaar in Drachten. Dat vind ik trouwens niet zo erg, want ik woon in Drachten, dus ik ben nu vaak binnen vijf minuten op mijn werk.''