Olterterp maakt toeristische faam waar op zomerse zondag

DRACHTEN/OLTERTERP -  Het zonnige najaarsweer van zondag lokte veel mensen naar buiten. Daarbij maakten vooral de bossen van Olterterp hun faam als toeristische trekker waar.

Op de paden en wegen was het bij tijd en wijle filerijden en menigeen ging door de knieën om paddestoelen op de kiek te zetten. Op de wandelpaden waren het vooral jonge gezinnen met kleine kinderen die een boswandeling maakten. Bankje Jaap (73 jaar) en Maaike (79) Veenstra uit Drachten genoten op de driesprong van de Poostweg met de Van Harinxmaweg van een ijsje. Ze zaten op het vermaarde bankje rond de grote boom tegenover Lauswolt. Voor hen beiden was het een bijzondere dag. ,,Myn man hat krekt in scootmobyl en dit is de earste kear dat wy him prebearje'', vertelt zij. Zelf rijdt ze er naast, maar dat is met haar elektrische fiets geen probleem. ,,Ik ha Parkinson en wy ha der it lêste jier tegearre net mear op út west'', zegt hij. ,,Dit is foar't earst wer. Ja, wy geane noch wolris fuort mei de auto, want dat kin ik noch wol, mar fytse net mear. Dus, wy seinen 't is moai waar, it kin no noch.'' En dat ijsje, dat hoort er natuurlijk bij op dat traditionele rustpunt. ,,Dat wie froeger al sa, as wy hjir op healdagen kamen, dan stoppen wy hjir ek altyd eefkes'', zegt zij glimlachend. Appje IJsverkoper Rudmer Kuiken (17) uit Hemrik heeft het er maar druk mee, want het verkeer komt hier van drie kanten. Vooral fietsers stappen af, maar ook motoren worden in de berm geparkeerd en zo nu en dan stopt een auto voor een verfrissing. Dinsdag appte zijn baas Romke de Jong uit Gorredijk hem al om te vragen of hij hier zondag kon staan, omdat er voor het weekend mooi weer werd voorspeld. Het is zijn eerste seizoen als ijsverkoper en pas de derde keer dat hij bij Lauswolt staat. ,,Ik stean ek wol by Sparjeburd, mar dit is ien fan de moaiste plakjes fan de regio, en ek it drokste. Ik stean hjir no goed oardel oere en ben al trije lagen hoarntsjes kwyt. En ien laach is fjirtich. Mei dit waar en op dit plak is dit moai wurk. Hast ek leuke gesprekken mei de minsken. Ik haw al ferskillende minsken fertellen heard dat se hjir as bern ek al kamen en iis kochten. En sels al in pear dy't hjir sels ek stien ha te ferkeapjen. Dat is wol moai ja.''