De Noardlike Fryske Wâlden verhuist van Burgum naar Buitenpost

BURGUM - De Noardlike Fryske Wâlden verhuist per 1 november naar het Kennis en Innovatiehuis Noordoost Fryslân in Buitenpost. 

Vanaf 1 november 2017 is de Noardlike Fryske Wâlden officieel gevestigd in Buitenpost. Deze keuze is gemaakt zodat de Noardlike Fryske Wâlden binding blijft houden met de partijen die op dit moment al in het KEI werkzaam zijn. De Noardlike Fryske Wâlden verhuist haar spullen vanaf maandag 23 oktober 2017. NFW zat eerder in het Streekhuis in Burgum. De organisatie neemt in totaal elf medewerkers mee naar Buitenpost. Met de komst van de Noardlike Fryske Wâlden zijn er nu meer dan 10 kennisorganisaties gevestigd in het Kennis- en Innovatiehuis. Deze kennisorganisaties vormen samen het Kennispunt van de regio. Door krachten te bundelen en partijen aan elkaar te verbinden zorgt het Kennispunt voor het behoud van werkgelegenheid in Noordoost Fryslân. De Noardlike Fryske Wâlden De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een vereniging van zes afdelingen in Noordoost-Fryslân waarin bijna 800 leden, boeren en particulieren aan agrarisch natuurbeheer doen. De vereniging NFW zet zich in 2017 onder andere in voor 3600 kilometer landschapselementen, 321 pingo’s en dobben en 2815 hectare weidevogelbeheer. De vereniging NFW streeft naar een gebiedsgerichte vitale landbouw die vervlochten is met het cultuurhistorische landschap met bijbehorende natuurwaarden.