Gemeente en Fries Congrescentrum weer beste maatjes

DRACHTEN - De relatie tussen de gemeente Smallingerland en het Fries Congres Centrum is weer normaal.

Vorig jaar leidde verschil van inzicht in de uitleg van de voorschriften van het bestemmingsplan tot scherpe conflicten tussen beide partijen, met het opleggen van dwangsommen, het annuleren van activiteiten en een gang naar de rechter als climax. Op 3 maart kwam de rechtbank Noord-Nederland gedeeltelijk tegemoet aan het standpunt van het FCD voor wat betreft de toegestane activiteiten in het horecadeel. Voor het overige gebruik is de situatie ongewijzigd gebleven. De gemeente is veroordeeld tot het betalen van de proceskosten en ziet af van het invorderen van de dwangsommen voor de miniatuurbeurs, bakkerswedstrijd en sierduivenshow in 2016. Beide partijen hebben daarna samen het initiatief genomen om te komen tot normalisatie van de verhoudingen en werkbare afspraken gemaakt voor de toekomst. Daardoor hebben beide partijen een streep onder het dossier hebben gezet en zien ze beide af van de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. Snel Onderdeel van de afspraken is dat het FCD een overzicht geeft van 'ontheffingsplichtige' activiteiten, zodat gemeente en FCD samen tot een sluitend systeem kunnen komen. Verder is afgesproken dat ontheffingen steeds snel worden aangevraagd en door de gemeente snel worden verleend. Zo is op elk moment in het jaar duidelijk hoeveel ontheffingen nog beschikbaar zijn en is er voor evenementen die ruim van tevoren geboekt worden ook daadwerkelijk een ontheffing. Het FCD heeft toegezegd in haar boekingsbevestigingen voor besloten feestavonden een passage op te zullen nemen om een herhaling van de situatie rond het jubileumconcert van muziekvereniging Crescendo zoveel mogelijk te voorkomen. Dat evenement was vorig jaar als besloten feest aangekondigd, maar in de praktijk werden er kaarten voor verkocht, waardoor ook anderen de avond konden bezoeken. Goede buur Verder heeft het FCD beloofd er alles aan te zullen doen om een goede buur te zijn en de overlast voor de buurt zoveel mogelijk te beperken. Door de aard van de activiteiten is een bepaalde hoeveelheid overlast nu eenmaal onontkoombaar, dat zullen de omwonenden volgens de gemeente moeten dulden. Daarbij heeft het FCD de indruk dat de buurt met name last heeft van de meerdaagse hippische evenementen, die hoe dan ook in het FCD zijn toegestaan zonder omgevingsvergunning. Manager Johan Brandsma heeft aangegeven bereid te zijn om regelmatig overleg te hebben met de buurt om op die manier te willen inventariseren. Samen met de gemeente wil het FCD bekijken welke verkeersmaatregelen de overlast voor de buurt kunnen beperken. Met name de kruising van de Skeanewei en de Oprijlaan, vlak buiten het terrein van het FCD, zorgt volgens het FCD voor overlast bij grote hippische evenementen. De doorgang is zo smal, dat grote vrachtauto’s en trailers zorgen voor opstoppingen en verkeersgevaarlijke situaties. De gemeente gaat er vanuit dat de huidige situatie rond de kruising nog steeds de optimale is, maar is bereid er naar te kijken.