Dineke Wagenaar lijsttrekker VVD Tytsjerksteradiel

BURGUM - Dineke Wagenaar (26) is door de leden van VVD Tytsjerksteradiel gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

Dineke Wagenaar is een nieuw gezicht binnen de gemeentepolitiek van Tytsjerksteradiel. Na haar studie bestuurskunde in Twente keerde zij terug naar haar geboortegrond in de Wâlden, waar zij werkt als coördinator in de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten. Ze wil haar maatschappelijke betrokkenheid en liberale gedachtegoed graag inzetten binnen de Gemeenteraad van Tytsjerksteradiel. Dineke woont in Noardburgum. ,,Tytsjerksteradiel is gjin museum! Der moat aksje bliuwe yn ús gemeente. Tytsjerksteradiel foarút!” aldus Dineke Wagenaar. De VVD kiest in het vastgestelde verkiezingsprogramma voor een toekomstgerichte koers. Om te voorkomen dat Tytsjerksteradiel meegetrokken wordt in de krimp, wil de VVD volop ruimte geven aan woningbouw en bedrijven. Huidig fractievoorzitter Lokje Efdé is zeer ingenomen met het lijsttrekkerschap van Dineke Wagenaar: ,,Ik tink dat Dineke in hiel goed riedslid wurde sil. Se is iepen, se stiet midden yn ‘e mienskip. Se is empathisch, mar dochs ek wol saaklik, in moaie miks, dêr ’t wy as VVD ús foardiel mei dwaan kinne.” Tijdens de ledenvergadering werden tevens de overige posities van de kandidatenlijst vastgesteld. Wagenaar wordt daarbij gevolgd door Sjaak Hoekstra (Burgum) en Thorwald van der Tooren (Hurdegaryp).