Bijeenkomst over het opwekken van duurzame energie

DRACHTEN - De Smallingerlandse raadsfracties van D66, FNP, GroenLinks en PvdA houden maandagavond van acht tot tien uur in Gebouw C van Friese Poort aan de Splitting hun derde bijeenkomst over Duurzame energie.

Na een inspirerende eerste avond en een meer inhoudelijke tweede bijeenkomst over ‘duurzaamheid in relatie tot de politiek’, organiseren de raadsfracties van D66, FNP, GroenLinks en PvdA maandagavond 30 oktober een derde bijeenkomst. Deze avond staat in het teken van ‘de opwekking van duurzame energie’. Belangstellenden kunnen zich vrijblijvend aanmelden via de link bit.ly/nieuwe_energie. Leo Heijne van de Hanzehogeschool uit Groningen zal een schets geven van de totale hoeveelheid benodigde energie, de vormen van duurzame opwekking die we kunnen inzetten en wat de impact daarvan zal zijn in maatschappelijke en ruimtelijke zin. Hans van der Werf, directeur van de Friese Milieu Federatie, kent alle cijfers, als participant van de regiegroep Friese Energiestrategie. Hans is een aanjager om de energietransitie ‘van onderen op’ te organiseren en te stimuleren. Hij stelt de burger centraal in de energietransitie, maar weet ook als geen ander dat de (lokale) overheid soms eerder tegen dan meewerkt. Hij heeft de nodige tips en aanbevelingen voor (aspirant)raadsleden om samen met burger te werken aan de energietransitie. Gerben Gerbrandy, burgemeester van Achtkarspelen, gaat vanuit zijn rol als voorzitter van de organisatie Freonen fan Fossylfrij Fryslan iets vertellen over het doel van deze organisatie en hoe met name bedrijven en gemeenten een belangrijke rol kunnen spelen bij de productie en het gebruik van duurzame energie. Jac Pluis van de energiecoöperatie WEN uit Wijnjewoude levert een bijdrage door te vertellen over het doel, de organisatie en het succes van een lokale energiecoöperaties, het samenwerking verband Ús Koöperaasje en Noordelijk Lokaal Duurzaam.