Dag van de dialoog in Smallingerland

DRACHTEN - In Drachten wordt volgende week woensdag weer meegedaan aan de Dag van de Dialoog.

Bij de dialoog gaat het om verbinding maken, om respect voor de verschillen en het ontdekken van wat we als mens gemeenschappelijk hebben. Eenheid in verscheidenheid. Op woensdag 8 november worden op verschillende locaties dialoogtafels gehouden. Aan een dialoogtafel gaan inwoners, onder deskundige begeleiding, in gesprek met elkaar. Geen discussie of debat, maar het in wederzijds respect delen van ervaringen, dromen en acties.  Dit jaar hebben deelnemende organisaties zelf een voor hen belangrijk thema gekozen. Op de site www.fryslanindialoog.nl/smallingerland/drachten is informatie te vinden over de deelnemende organisaties met hun thema, adres en tijdstip van de dialoog. Een aantal tafels zit al vol. Aanmelden kan ook via de genoemde site of via smallingerland@fryslanindialoog.nl .