Definitief geen koopzondag in deze collegeperiode

DRACHTEN - Smallingerland krijgt in deze coalitieperiode definitief geen koopzondag. Het voorstel van de ELP om de laatste twee zondagen van dit jaar de winkels open te laten kreeg gisteravond geen meerderheid.

De Eérste Lokale Partij stelde de koopzondag voor omdat kerst en nieuwjaarsdag dit jaar op een maandag vallen. De daaraan voorafgaande dag, die traditioneel voor de middenstand een erg drukke dag is, valt dus beide keren op een zondag. Om de extra druk voor de zaterdagen op te lossen zou het mogelijk moeten zijn voor ondernemers om hun winkel deze beide zondagen open te houden, vond de partij. De fractie wordt in die mening gesteund door de Nederlandse Vereniging Detailhandel, die in een brief aan alle gemeenten voorstelt om een koopzondag in de beide laatste weekeinden van dit jaar. Afspraak Bij het vormen van de coalitie in 2014 hebben PvdA, D66, SP en CU afgesproken deze collegeperiode af te zien van de zondagsopening, vooral in het belang van de kleine ondernemers in het centrum. Twee jaar geleden werden een verzoek van de ondernemers en een motie van de ELP om de koopzondag te heroverwegen dan ook afgewezen met een verwijzing naar die afspraak. Het zelfde argument gold gisteravond voor de collegepartijen nog steeds. ELP-fractievoorzitter Yntze de Vries vond het vreemd dat het college de afspraak stelt boven het inspelen op ontwikkelingen in de maatschappij en vragen van ondernemers en consumenten. ,,Het elkaar opleggen en houden aan stemgedrag kan toch geen doel op zich zijn en het belangrijkste van het college akkoord? Respect voor ieders mening en standpunt natuurlijk, maar dit opleggen aan elkaar anno 2017 is een minachting voor onze inwoners is een minachting voor onze MKB'', aldus De Vries tijdens het debat.'' Verkiezingsstunt De motie kreeg naast de ELP-stemmen alleen steun van FNP, VVD, Smallingerlands Belang en Marjan Wieldraaijer van Sociaal Lokaal, in totaal acht van de 31 zetels. Volgens Ramon Vos van de SP was de hele motie een verkiezingsstunt van de ELP. De Vries bestrijdt dat. ,,De ôfrûne fjouwer jier ha wy it no trije kear besocht, wy binne hjir al fan 2014 ôf mei dwaande. De hiele wrâld is yntusken feroare.'' De Vries: ,,Ik hie wol ferwachte dat de ChristenUnie tsjinstimme soe, mar ik hie de hope dat se der in frije kwestje fan meitsje soenen, want yn de koalysje wurdt der wol ferskillend oer tocht. It is tolve wiken foar de folgjende ferkiezings, wêrom dan noch sa bot fêst hâlde oan de ôfspraken, sadat de rest gjin kant op kin?''