VVD Smallingerland kiest programma, kieslijst en lijsttrekker voor maart 2018

DRACHTEN - Tijdens de druk bezochte Algemene Ledenvergadering is maandag zowel het verkiezingsprogramma alsmede de kieslijst en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen voor 2018 door de leden vastgesteld.

De VVD heeft ervoor gekozen om een vernieuwende koers te varen wat betreft de toekomstige fractiekandidaten. De eerste vier op de lijst zijn Sipke Hoekstra (lijsttrekker), Robbert Kooistra (2), Dominique Rombouts (3) en Marco Molhoek (4). Het volledige verkiezingsprogramma staat inmiddels op de website van de VVD-Smallingerland. Hoekstra: ,,De titel van het verkiezingsprogramma ‘Gewoon Doen’ geeft al aan dat de VVD ook voor de komende jaren de positie van Smallingerland verder wil versterken. De inwoners en de zelfstandige ondernemers, het bedrijfsleven en de agrarische sector moeten voordeel ervaren van een aantrekkende economie. Op basis van duidelijk verkiezingsprogramma gaan we hier mee aan de slag.'' Veel aandacht wordt in het verkiezingsprogramma gegeven aan het brede spectrum van onderwerpen, taken en verantwoordelijkheden waar Smallingerland voor aan de lat staat. Onderwerpen waar de VVD Smallingerland zich hard voor wil maken. De VVD is er klaar voor om hierin verantwoording te nemen. Het succes van de verkiezingsuitslag in Smallingerland tijdens de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen hoopt de VVD-Smallingerland op 21 maart 2018 te consolideren. Zowel de VVD-leden alsmede de kandidaat-fractieleden betitelen het programma als vernieuwend, eigentijds en een reëel uitgangspunt voor de komende jaren. In vrijwel alle facetten ligt de nadruk op stimuleringsmaatregelen in plaats van vaak beperkende extra regels. Hoekstra: ,,Een mooi resultaat met enthousiaste mensen om de schouders onder te zetten.''