Nieuw traject voor inburgeraars van start

DRACHTEN -    Wethouder Roel Haverkort ontving woensdag uit handen van Feras Aloush en Lammert Stavast (trajectbegeleider) van Pauropus het nieuwe leer- & werkboek voor inburgeraars met een taalachterstand.

De Nederlandse taal is belangrijk om een plaats in onze maatschappij te verwerven. Met een nieuwe en praktische aanpak van samen leren & samen werken is Pauropus gericht gestart met de begeleiding van deze groep participanten. Elke vrijdagochtend wordt zonder computer en met handen en voeten les gegeven. Feras verbaasde de groep aanwezigen door in zeer goed verstaanbaar Nederlands zijn standpunten naar voren te brengen. Het levende bewijs dat deze aanpak werkt. Het motiveert Pauropus om bruggen te blijven slaan. Bij de bijeenkomst waren naast een tweetal nieuwkomers uit Eritrea een flink aantal consulenten van de gemeente aanwezig. De wethouder sprak mooie woorden en feliciteerde Pauropus met deze bijzondere aanpak. ,,Een aanpak die echt bijdraagt aan de integratie!''