Lichtbak aan, koffie klaar in Trefpunt de Bouwen (met filmpje!)

DRACHTEN -  Met het ontsteken van de lichtbak Trefpunt is de Bouwen sinds vanmiddag een gezellige plaats rijker.

Een Trefpunt is een plek waar mensen samen komen, voor een praatje, om verhalen te delen en ideeën op te doen of samen een spelletje te spelen. De lichtbak van de Bouwen moet nog een plaatsje krijgen, zodat hij van buiten af goed zichtbaar wordt. Kenmerken van de meerdere trefpunten is een gastvrije ruimte, die goed toegankelijk is, en een gastvrouw of gastheer die je welkom heet. Koffiemomenten Met de opening van het trefpunt in MFA de Bouwen zijn nu alle trefpunten in de gemeente Smallingerland officieel geopend en voorzien van een lichtbak. De lichtbakken zijn belangrijk, want ze geven de (koffie)momenten aan. Als een lichtbak aan staat is iedereen welkom bij het Trefpunt en kun je spontaan naar binnen lopen. Ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt, koffie of thee drinkt, hoe oud je bent of wat je reden is. Maatschappelijke Onderneming Smallingerland is aanjager in het initiatief. De medewerkers van MOS bespreken met organisaties of ze zichzelf als Trefpunt zien. Alle soorten organisaties kunnen zich bij de Trefpuntengedachte aansluiten en stemmen daarmee in om gastvrijheid te bieden, een sfeervolle ruimte en persoonlijke aandacht. Ze beloven ook de sociale normen in het oog te houden en activiteiten mogelijk te maken. Iedereen Het streven van de MOS is zoveel mogelijk herkenbare Trefpunten in Smallingerland te krijgen, zodat iedereen bekend wordt met het fenomeen Trefpunten. Iedereen kan en mag meedoen. Een overzicht van de Trefpunten en hun activiteiten is te vinden op de site van Tegearre: http://tegearreinsmallingerland.nl/agenda/ Bekijk hier het filmpje dat de medewerkers van Trefpunt De Bouwen zelf maakten: