Raadslid Meine Hofman stapt van VVD over naar Smallingerlands Belang

DRACHTEN - Smallingerlands Belang is sinds de komst deze week van VVD'er Meine Hofman met drie zetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Smallingerland.

Het is een prettige verlate verkiezingswinst, zegt fractievoorzitter Fred de Groot lachend. Bij de vorige gemeentelijke verkiezingen in 2014 kreeg de partij twee zetels, die worden ingenomen door de oud-wethouder uit Opeinde en Yvonne Feenstra. ,,Wy krije no samar ynienen 50 persint der by.'' Nieuwkomers Vorige week werd bekend dat Meine Hofman uit Oudega de VVD-fractie wilde verlaten. Hij is vooral boos omdat hij op de kieslijst voor de komende raadsverkiezingen is gepasseerd door een aantal nieuwkomers en pas op de vijfde plaats staat. De VVD heeft nu twee zetels in de raad. Hofman wilde volgens een bericht in de Leeuwarder Courant na zijn vertrek overleggen met de ELP om zich bij die fractie te voegen, maar hij heeft inmiddels besloten zich aan te sluiten bij de andere lokale fractie, die van Smallingerlands Belang. ,,Ik ha Meine belle doe't ik hearde dat er opstapt wie. Dat wie yn myn fakânsje'', zegt Fred de Groot. ,,Ik ha tsjin Meine sein dat er earst mar eefkes mei Yntze de Vries fan de ELP prate moast, mar omdat de ELP de kieslist al hielendal klear hat, koe er dêr noait heger komme as 16, 17. Dat blykte ek sa te wêzen. Juster hat er mei Yntze praat en dêrnei is er fuort by ús kaam.'' Sterk sosjaal Hofman en de partij passen ook wel bij elkaar, vindt De Groot. ,,Hofman wie de ienige fan de VVD-fraksje dy't noch de strjitte op giet en mei de minsken praat. Hy is sterk sosjaal en dêrom fûnen wy dat hy in goeie oanfulling op ús fraksje wêze soe.'' Bovendien past Hofman met onder andere zijn controllers achtergrond en deskundigheid en ervaring met het raadswerk uitstekend in het nieuw samen te stellen team. ,,Hy hat ûnder oare yn de Rekenkamercomissie sitten en is hiel sterk op it finansjele flak.'' Volgens De Groot is Hofman nog niet een vaste plaats op de kieslijst beloofd, maar is wel toegezegd dat hij kan rekenen op een verkiesbare plaats. Zelf zal De Groot niet meer optreden als lijsttrekker voor Smallingerlands Belang, waarvoor hij van 1994 tot 1998 wethouder was. Sindsdien zit hij voor de lokale fractie in de raad. ,,Ik bin no 79 jier en it is tiid om ek oaren ris de kâns te jaan. Wy ha al in nije listlûker, dy wurdt ein novimber bekend makke. Dat wurdt echt in nij gesicht.'' De Groot kijkt terug op een bewogen laatste raadsperiode, waarin verschillende raadsleden uit hun fractie stapten en twee wethouders en de burgemeester vertrokken. ,,Ja, it is echt mâl gien.''