Kennis en inspiratie voor dorpen tijdens dorpendag Doarpswurk

ROTTEVALLE - Vrijwilligers, initiatiefnemers, dorpencoördinatoren en andere provinciale en gemeentelijke ambtenaren kunnen volgende week vrijdag (24 november) mee op de Dorpendag van Doarpswurk.

Een feest der herkenning tijdens deze Doarpswurk dorpendag2017, maar vooral ook inspiratie delen. Er staan excursies geplant naar het zonnepark en de zorgboerderij van Garyp, het project Holwerd aan Zee en een rondleiding door het cradle-to-cradle MFC It Werflân van Rottevalle. In de avond is er ruimte voor dialoog en netwerken. Belangrijke onderwerpen die dan aan de orde komen zijn de relaties tussen dorpshuizen en dorpsbelangen, burgerinitiatieven en overheid maar ook thema’s als duurzaamheid, het zorgzame dorp, het verduurzamen van dorpshuizen en de initiatief nemende burgers komen aan bod. Lutz Jacobi, democraat in hart en nieren en Jaap Peters van de ‘intensieve menshouderij’ en ‘slow management’, gaan hierover in het avondprogramma met de zaal in gesprek: kritisch en uitdagend. Daarna volgen vijf ‘op het puntje van de stoel’ workshops waarin de diverse thema’s verder uitgediept worden. Deelnemers aan de dorpendag dienen vooraf te kiezen bij welke excursies en workshops ze aanwezig zijn. Doarpswurk nodigt vrijwilligers, initiatiefnemers, dorpencoördinatoren en andere provinciale en gemeentelijke ambtenaren van harte uit. Vooraf aanmelden kan via doarpswurk.frl en is noodzakelijk.