Presentatie boek Gedeeld Verleden en première film '100' in de Pleats

BURGUM - In De Pleats in Burgum vindt zaterdag 25 november vanaf 10.30 uur de presentatie plaats van het boek Gedeeld Verleden en de première van de film 0-100.

Het eerste deel wordt ingeruimd voor het project '100' fan 0 – 100 jier yn it Frysk' van Linda de Haan en Jeroen Wolf. Na de koffie presenteren Jaap Krediet en Rieke Visser hun boek Gedeeld Verleden, een dorp vol verhalen. '100' fan 0 – 100 jier yn it Frysk' is een minidocumentaire, gemaakt door Jeroen Wolf en met Linda de Haan (zie ook hieronder). In de korte film zijn honderd mensen, meest Burgumers, in beeld gebracht: jong, oud, jongen, meisje, vrouw en man. Topsporters klein en groot, meesters, juffen, de schoonmaakster, de tandarts, de slager en de bakker, de postbode, muzikanten, kunstenaars en de burgemeester: met zijn allen ­tellen ze in het Fries van 0 tot 100. Oranje Ferbynt heeft dit filmproject ondersteund. De film wordt zaterdag 25 november om 17.55 voor het eerst bij Omrop Fryslân getoond. Vanaf 1 januari 2018 is de film online te vinden. Gedeeld Verleden Vanaf 11.00 uur is de presentatie van het boek Gedeeld Verleden, van de schrijvers en samenstellers Jaap Krediet en Rieke Visser. Zij wonen al jaren in Burgum, maar hij is geboren in Apeldoorn, zij in Gytsjerk. Hij een uithuisgeplaatst kind en zij een eigen kind van pleegouders. Ze hebben elkaar leren kennen in jeugddorp De Glind (voorheen de Rudolphstichting), zijn er verliefd geworden en in 1969 getrouwd. Het boek dat zij hebben geschreven is een ervaringskroniek. Het boek laat een scherp beeld zien van hoe kinderen hun verblijf in De Glind hebben ervaren. De verhalen zijn opgetekend uit de mond van uithuisgeplaatste kinderen, eigen kinderen van pleegouders, gezinshuisouders, personeel en beleidsverantwoordelijken en geplaatst binnen de context van de honderdjarige geschiedenis van dit dorp. Het boek is uitgegeven door uitgeverij Elikser. Het eerste exemplaar wordt zaterdagmorgen aangeboden aan wethouder Doeke Fokkema. In zijn aanbeveling schrijft Fokko Witteveen, tot augustus 2017 bestuurder van Trias Jeugdhulp: ,,Ik wil de huidige en toekomstige generatie jeugdhulpverleners in het bijzonder het lezen van dit boek van harte aanbevelen. Dezelfde aanbeveling geldt overigens ook voor beleidsmakers en politici die de jeugdzorg in hun portefeuille hebben. Het lezen van deze reeks levensverhalen kan niemand onberoerd laten. Ervaar het boek als een inspiratiebron. En vergeet in al het doen en laten van het dagelijks werken met kwetsbare jeugd, vooral niet om het kind in jezelf te blijven ontdekken.'' Linda de Haan uit Burgum is met haar illustraties voor het prentenboek ‘Er zit een gat in – de wereld van Spriet’ een van de genomineerden voor de Vredeman de Vries Prijs voor Vormgeving 2017, een door de provincie Fryslân ingestelde designprijs die eens in de twee jaar wordt uitgereikt. Dit jaar gebeurt dat voor de negende keer. Linda de Haan maakte dit boek, over het jongetje Spriet, samen met schrijver Coen Simon. Het boek maakt grote filosofische vragen over de dood en het oneindige op een toegankelijke en grappige manier bespreekbaar. Jeroen Wolf is documentair filmer. Hij begon in oktober 2011 met het filmen van mensen in Amsterdam tijdens wandelingen met zijn hond. Hij had het idee opgevat 100 mensen te vragen hun leeftijd in de camera te zeggen, van 0 tot 100 jaar, en dat aaneen te rijgen tot een filmpje waarin je het verloop van een mensenleven zag weergegeven. Aanvankelijk groeide ‘de verzameling’ snel, maar heel oude en heel jonge mensen bleken lastiger te filmen. De kinderen moesten natuurlijk toestemming vragen aan hun ouders en de hoogbejaarden liepen niet op straat. 99-jarige Na veel bezoeken aan bejaardentehuizen zocht Jeroen na drie maanden nog één leeftijd om het project af te ronden: een 99-jarige. Op de een of andere manier was die moeilijk te vinden: een 100-jarige geniet grote bekendheid maar een 99-jarige is het ‘net niet’. Toen er na nog een maand zoeken eindelijk een 99-jarige had gevonden, bleek die bij aankomst te weigeren ‘99’ te zeggen. Een paar weken later kon Jeroen alsnog een 99-jarige vastleggen en was het laatste puzzelstukje binnen. Dat dit project vervolgens een internethit zou worden, had hij nooit kunnen bevroeden. Hierna volgde een serie uitgebreid met een ‘alleen vrouwen’ en ‘alleen mannen’ uitvoering, een serie van 50 vijftigers met wie deze documentairemaker in de klas heeft gezeten en een Amerikaanse 0-100 jaar, gefilmd in New York City. In totaal hebben al meer dan 20 miljoen mensen deze video’s bekeken. En nu komt daar deze Friese variant gefilmd in Burgum bij. Voor meer informatie over deze makers: www.imaginevideo.nl en www.lindadehaan.com