Meindert en Loes Stornebrink vandaag briljanten paar

DRACHTEN - De Hilversumse Loes zag in die stoere Fries Meindert wel een leuke vent voor haar zus. Maar daar dacht Meindert zelf heel anders over. Vandaag zijn ze 65 jaar getrouwd.

Tekst en foto's Fokke Wester Burgemeester Tom van Mourik kwam vanochtend langs bij het echtpaar Meindert en Loes Stornebrink, dat samen met de drie eigen en de drie aangetrouwde kinderen al zat te wachten in hun woning aan de Hunze. Daar kwam de familie wonen in februari 1974 en daarmee behoren ze tot de eerste bewoners van de destijds nieuwe woonwijk De Drait. ,,Hier voor huis liepen toen de koeien nog en aan de overkant van de weg stond een boerderij'', herinnert Loes Stornebrink zich nog heel goed. Ze hebben zicht op het kruispunt van de Lauwers met de Hogeweg. ,,Er is altijd wel wat te zien, wij hoeven hier nooit meer weg.'' Emigratie Dat hadden haar ouders niet gedacht, toen zij in november 1952 trouwde met Meindert, die in het begin van dat zelfde jaar in het Friese Jirnsum een Spar-winkel had overgenomen van zijn oom. ,,Ze zagen het helemaal niet zitten, helemaal naar Friesland. 'Trouw dan een week later, dan ben je in elk geval negentien jaar', zei mijn moeder.'' Het vertrek naar Friesland had in die tijd ook wel wat weg van een emigratie, vertelt ze lachend. ,,We deden er vier uur over om met onze 2CV bestelauto van Jirnsum naar Hilversum te rijden. In de loop der jaren werd de reis alsmaar korter, nu ben je er in vijf kwartier. Maar toen had je nog geen snelwegen, alles ging in die tijd nog binnendoor. '' ,,En wij zaten dan op klapstoeltjes achterin'', vult zoon Guus aan. De Stornebrinks zijn een echte winkeliersfamilie. Meindert Stornebrink is in december 1926 geboren in Dronrijp, waar zijn vader een kruidenierszaak had. ,,En heit rûn mei de hûnekarre, wol oan Ljouwert ta.'' Meindert was de derde in het gezin met twaalf kinderen en hij wilde ook de handel in. Na de mulo ging hij naar de Handelsvakschool in Hilversum. ,,Ik siet yn'e kost by in omke en tante. In oare omke fan my hie dêr ek in winkel.'' Na zijn militaire dienst, die hij vervulde bij de marine, kwam hij aan de slag in de bediening bij de Albert Heijn in Hilversum. Katholiek  Daar leerde hij in 1951 Louisa Johanna Maria Klijssen kennen, die in november 1933 is geboren in Hilversum. Zij werkte in de winkel als verkoopster. ,,Ik ben de jongste van vijf meisjes en die anderen hadden allemaal al verkering, maar de verloving van mijn zus was net uit. Ik zei tegen haar: ik weet nog wel iemand voor jou, een heel leuke jongen bij mij op het werk. En hij is nog katholiek ook.'' Werken in de winkel van een ander was het niet voor Meindert, dus toen hij per 1 januari 1952 in Jirnsum de Spar van zijn oom kon overnemen, was het besluit snel genomen. In november van dat jaar zijn ze getrouwd en samen werkten ze twintig jaar in de zaak. Zij stond in de winkel, hij ging in de wijde omgeving de klanten langs om eerst hun boodschappenbriefjes te halen en daarna de boodschappen te brengen. Suteljen ,,Wy sutelen alles út, dat wie doe hiel normaal foar in krudenier. Earst die ik alles op de fyts, mei in bakje foarop, letter yn'e auto. Ik brocht de bryfkes yn'e winkel en Loes socht dan mei de winkelhulp alles by inoar. As ik dan by de iene klant weikaam, stie thús de folgjende bestelling al wer klear om fuort te bringen.'' Het was een druk bestaan, maar ze hebben het altijd met plezier gedaan, zegt zij. Het leeftijdsverschil tussen de beide echtelieden zorgde bij de buitenwacht nog wel eens voor verwarring. ,,Dan kwam er een vertegenwoordiger langs en die vroeg aan mij: is je vader ook thuis. Dan liep ik even naar achteren en als ik terugkwam zei ik: ik heb even naar Hilversum gebeld en hij is inderdaad thuis.'' ,,Se fregen mem ek wolris oft de baas der ek wie'', zegt dochter Marianne. ,,Dan sei mem: 'ja, want hier in de winkel ben ik de baas'. Foar dy tiid wie sy al hiel emansipeard.'' SRV-wagens ,,We hebben die winkel twintig jaar gehad en in die tijd ook de drie kinderen gekregen. We hebben er met heel veel plezier gewerkt, maar toen we de winkel in 1973 konden verkopen hebben we dat gedaan. Het was de bedoeling om een nieuwe winkel te zoeken en als een soort tussenstation nam Meindert een baan aan bij de Zuivel Handels Maatschappij. Hij werd beheerder van het depot in Drachten, van waaruit alle SRV-wagens werden bevoorraad. Het zou tijdelijk zijn, maar de rust die die baan voor ons gezin opleverde was zo groot en beviel zo goed, dat Meindert er tot zijn pensionering in 1988 is blijven werken.'' Het echtpaar kreeg drie kinderen. Zoon Guus werkt als planner bij Kijlstra Personenvervoer, zoon Harry heeft zijn eigen slagerij aan de Zuidkade in Drachten en in de zelfde straat werkt dochter Marianne bij Bakker Reijenga. Samen zorgden zij voor zeven kleinkinderen. ,,En we hebben ook al twaalf achterkleinkinderen. Tot nu toe, tenminste, want er zijn er nog twee op komst.''