D66 Smallingerland: alleen in volgend college met koopzondag

DRACHTEN - De leden van de afdeling Smallingerland van D66 hebben donderdag de lijst en het programma vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Koopzondag is een voorwaarde voor deelname in een nieuwe coalitie.

Lijsttrekker Ron van der Leck was al eerder verkozen, maar donderdag zijn de tien leden die aangegeven hebben op de lijst te willen staan door de leden via een vertrouwelijke digitale stemming gerangschikt, zonder tussenkomst van het bestuur. Er is eerder een speciale ledenbijeenkomst geweest waarbij de kandidaten zich konden presenteren. Hierdoor konden de leden een geïnformeerde keuze maken. Jong De nummer twee op de lijst, Roy Postma (22) is al langer actief voor D66, zowel binnen Smallingerland als daarbuiten. Als student bestuurskunde en echte Drachtster weet hij wat er speelt. Ook heeft hij ervaring opgedaan bij de Bewonersraad Friesland, in medezeggenschapsraden op onderwijsinstellingen en als voorzitter van de Jonge Democraten Fryslân. De nummer drie op de lijst is de jongste, maar zeker niet iemand met de minste ervaring. Sjirk Bruinsma (18), zit op dit moment in 6VWO en legt daar mede de basis voor de nieuwe inhoud van het lespakket Fries op het Drachtster Lyceum. Ook is hij als fractiesecretaris een frequent bezoeker van de raadsvergaderingen. Evan Meijer (27) is vierde op de lijst. Hij is docent maatschappijvakken en vader van (straks) twee kinderen. Evan heeft ervaring in het jongerenwerk en culturele werk. De huidige raadsleden Henk Gomis en Raf Pronk sluiten de lijst af en hebben aangegeven dat het tijd is voor een nieuwe generatie. Zij stoppen na de verkiezingen. Lijsttrekker Ron van der Leck: ,,We hebben een gevarieerde lijst met ambitieuze mensen, dat geeft vertrouwen in de toekomst en geeft aan hoe bruisend deze gemeente is.'' Bruisend Donderdag is ook het verkiezingsprogramma vastgesteld. D66 doet na de verkiezingen alleen mee aan een coalitie als ondernemers op zondag de keuze krijgen open te zijn. D66 Smallingerland wil focussen op duurzaamheid (met energieneutraal wonen en werken), onderwijs (met aandacht voor technische opleidingen op HBO en WO niveau), toerisme & recreatie (met goede fietspaden en een bomentuin) en cultuur (met meer evenementen zoals Simmerdeis). Bovendien willen de democraten werken aan een betere verbinding tussen Smallingerland en steden als Groningen en Leeuwarden. Het hele verkiezingsprogramma is (binnenkort) te lezen op www.d66smallingerland.nl.