Friese Anjer 2017 uitgereikt aan Vereniging Eastermars Lânsdouwe

EASTERMAR -  De Vereniging Eastermars Lânsdouwe heeft vanmiddag in Eastermar uit handen van commissaris van de Koning, drs. A.A.M. Brok, ook voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân, de Friese Anjer ontvangen.

De Vereniging Eastermars Lânsdouwe (VEL) ontving de Friese Anjer voor haar inzet voor het natuurbehoud, één van de speerpunten van het Cultuurfonds. De vereniging heeft Landbouw, Milieu, Natuur en Landschap met elkaar verweven. Zij is de eerste agrarische natuurvereniging, die landelijk op grote schaal navolging kreeg. Door het initiatief van de VEL en door de inzet van de leden van deze verenigingen is niet alleen het unieke coulisselandschap in deze regio in stand gebleven. Ook is een beweging in gang gezet waarbij overheden, landbouw en maatschappelijke organisaties met elkaar in gesprek zijn gegaan. Om zo de ontwikkeling van economisch duurzame landbouw in evenwicht te brengen met milieu, een verantwoord beheer van de streek en het karakteristieke landschap. Naast de Friese Anjer ontving het bestuur een cheque ter waarde van € 2.500 en een oorkonde. Met de Fries Anjer eert het Cultuurfonds Fryslân jaarlijks een persoon, vereniging of instelling die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de Friese cultuur of natuur. Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren we bijzondere initiatieven en talent. Als inspirator van hedendaags mecenaat geven wij particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie. Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft twaalf provinciale afdelingen, waaronder het Cultuurfonds Fryslân.