Iris Kroes en Reinout Douma wijden nieuwe 'vleugel' Nij Smellinghe in

DRACHTEN - Nij Smellinghe neemt woensdagmiddag een nieuwe vleugel in gebruik. Nee, geen extra bedden, maar een piano. Daarom nemen Renout Douma en Iris Kroes de ingebruikname voor hun rekening.

Woensdag 22 november 2017 neemt ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten de pas aangeschafte vleugel officieel in gebruik. Pianist en componist Reinout Douma zal tussen de middag de vleugel voor het eerst bespelen. Hij begeleidt hierbij harpiste en zangeres Iris Kroes. Een groeiend besef van de waarde van muziek in de zorgpraktijk en de keuze van Nij Smellinghe om als ziekenhuis ondernemend en innoverend te zijn, zijn aanleiding voor de aanschaf van een vleugel. Welbevinden In ons land ontstaat een toenemend wetenschappelijke onderbouwing van een zorgpraktijk waarin gewerkt wordt met muziek. Muziek is van invloed op het welbevinden en gedrag van mensen en geeft een welkom en gastvrij gevoel. Het luisteren naar muziek vermindert aantoonbaar spanning en stress. Nij Smellinghe heeft tot doel om met muziek de gastvrijheid en het welzijn van de patiënten, bezoekers en medewerkers van het ziekenhuis te bevorderen. Vrijwilliger De vleugel staat in de centrale hal in de nabijheid van het restaurant en de verpleegafdelingen. Hij kan dagelijks vrij bespeeld worden. Daarnaast zal de vleugel op bepaalde dagen tijdens de middagpauze en bezoekuren bespeeld worden door vrijwillige pianisten. Soms begeleiden zij daarbij een solist. De eerste vrijwilligers hebben zich hiervoor al gemeld. Daarnaast is de werkgroep muziek van ziekenhuis Nij Smellinghe voornemens zo nu en dan een optreden ‘dat eruit springt’ te organiseren. Contacten hiervoor zijn gelegd met muziekopleidingen in de regio. Als het aan de werkgroep muziek ligt, blijft het niet bij de vleugel alleen. Er zijn ideeën die verder uitgewerkt worden, met name voor muziek op specifieke afdelingen en voor groepen patiënten. Enkele voorbeelden hiervan zijn muziek op de operatiekamers, muziek voor kwetsbare patiënten en muziek op verzoek van de individuele patiënt in bepaalde situaties of bij bijzondere gelegenheden.