Studieseminar door ds. Henk Poot over Jozef, Jezus en Israël

EASTERMAR - In de Hoge Stins is woensdag 29 november vanaf acht uur de eerste studieavond in een serie van drie met ds. Henk Poot, als Israëlpredikant verbonden aan de stichting Christenen voor Israël.

Ds. Henk Poot is als predikant verbonden aan Christenen voor Israël. Hij studeerde theologie in Utrecht en heeft verschillende boeken op zijn naam staan. Poot leidt regelmatig groepen rond in Israël en is een veelgevraagd spreker. Het onderwerp waarover hij spreekt is: Jozef, Jezus en Israël. De andere data zijn woensdag 6 en 13 december. ,,Vaak is de geschiedenis van Jozef gelezen als het verhaal van de vrome zoon van Jakob die ondanks alles wat hem overkomt, trouw blijft aan zijn geloof. Een prachtig voorbeeld voor ons leven met God. Maar de geschiedenis kan ook gezien worden als een profetie over het leven van Jezus en Gods plan met het volk Israël. Om een paar voorbeelden te geven: Jozef wordt verkocht door Juda, Jezus door Judas. In de gevangenis predikt Jozef de uitleg van de dromen aan twee mensen die gevangen zijn, de schenker en de bakker. De een wordt verhoogd, de ander wordt veroordeeld. Ook aan het kruis zien we dat twee misdadigers Jezus omringen.'' ,,Als Jozef koning van Egypte wordt, redt hij de wereld van de dood, terwijl zijn broers nog van niets weten. Juda is zelfs in die tijd in ballingschap gegaan. Dat zijn lijnen die we ook terugvinden in de heilsgeschiedenis als het gaat om Jezus en het Joodse volk. Wat betekent verder de geschiedenis van Juda en Tamar? Is dat een losstaand verhaal of heeft het alles te maken met de andere kant van de Messias, de Zoon van David? Jezus is immers niet alleen de zoon van Jozef, de lijdende Messias, maar ook de komende Koning uit het huis van Juda.''