Startbijeenkomst 'Verbind voor het kind'

DRACHTEN -  Gemeente Smallingerland en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Smallingerland houden woensdag 29 november van 19.30 tot ongeveer 21.30 uur de gratis startbijeenkomst 'Verbind voor het kind'.

Namens wethouder en Ambassadeur tegen Kindermishandeling Pieter van der Zwan zijn professionals, vrijwilligers en inwoners van Smallingerland die werken met kinderen of meer willen weten over kindermishandeling van harte welkom in de Graancirkel, Raadhuisplein 3 in Drachten. Hans Götze van 'Training en Advies over opvoeden' behandelt op interactieve manier het signaleren van kindermishandeling en hoe we in actie kunnen komen. Samen met de deelnemers wordt er gekeken naar mogelijke samenwerkingsvormen in Smallingerland. Door meer te verbinden is de sterkste aanpak van kindermishandeling te realiseren. Aanmelden voor dinsdag 28 november via n.wijma@smallingerland.nl. Voor meer informatie kunt u kijken op www.cjgsmallingerland.nl. Signaleren Tijdens de bijeenkomst 'Verbind voor het kind' neemt trainer Hans Götze de deelnemers mee in gesprek over het signaleren van kindermishandeling. Götze legt uit wat hij het tijdens de bijeenkomst wil behandelen: ,,Onmacht bij het opvoeden, twijfel, kwetsbaarheid, onveiligheid, emoties, culturele opvoedingswijzen. Wat maakt het dat we signalen van kindermishandeling niet altijd herkennen of erkennen? Ik vraag me altijd af; welke vraag zit er achter een verhaal? En wat verstaan we eigenlijk onder kindermishandeling? Of het gedrag van een volwassene kindermishandeling genoemd zou kunnen worden komt op de tweede plaats. Het is niet het uitgangspunt van je denken. Het uitgangspunt is dat een kind lijdt onder het gedrag van een volwassene. Dat gedrag zou tot kindermishandeling kunnen leiden. Tijdens de bijeenkomst bespreek ik de signalen en het signaleren van kindermishandeling, de vormen van mishandeling, dilemma's en vooral ook hoe we van het signaleren over kunnen gaan tot actie. Ik kijk er naar uit om samen met u te bespreken hoe professionals, vrijwilligers en inwoners in Smallingerland samen een vuist kunnen maken tegen kindermishandeling. Door te verbinden kunnen we de cirkel van geweld rondom het kind doorbreken en dat verdient ieder kind!" Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Smallingerland is een samenwerkingsverband tussen organisaties die met kinderen en jongeren van 0-23 jaar werken. Bij het CJG kunnen (aanstaande) ouders, verzorgers, jongeren en professionals terecht met vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Bij vragen of hulp over vermoedens van kindermishandeling staan de medewerkers van het gebiedsteam klaar. Het CJG is bereikbaar via www.cjgsmallingerland.nl, telefoonnummer 088- 5 335 300 of via e-mail gebiedsteam@smallingerland.nl. Alledaagste tips zijn te vinden op de Facebookpagina. Burgemeester Tom van Mourik heeft als burgervader de functie van last resort. Kinderen die misbruikt of mishandeld worden, mogen altijd bij hem aankloppen om hulp te krijgen.