Jos van der Horst trekt opnieuw SP-lijst Smallingerland

DRACHTEN - ‘Voor Elkaar’ is de titel van het verkiezingsprogramma waarmee de SP in maart de verkiezingen ingaat. Wethouder Jos van der Horst is opnieuw lijsttrekker.

Op de tweede plek staat de huidige fractievoorzitter Ramon Vos, gevolgd door Jamal al Sari. De eerste vrouw, Eva Nien, is te vinden op plek vier. Kort en toegankelijk, zo noemt de partij haar programma. ,,Een menswaardig bestaan voor alle inwoners blijft het belangrijkste speerpunt. Daarnaast investeren wij in mensen met een Leerwerkbedrijf. Volgens de SP vormen goede gebiedsteams een belangrijke rol in hulpvraag. Niet alleen voor zorg, maar ook voor werk en inkomen. Daarbij investeren we in de mogelijkheden voor mensen. Een belangrijk thema is ook de verduurzaming van de gemeente. Belangrijk hierbij is dat ook mensen met een smalle beurs mee kunnen. Lokale energiecoöperaties kunnen een bijdrage leveren aan het verduurzamen van onze wijken, buurten en dorpen. Daarmee houden de inwoners regie over de eigen omgeving en delen ze in de lusten'', aldus de afdeling Smallingerland. ,,De afgelopen vier jaar hebben wij stappen gezet naar een socialer Smallingerland. Ook de komende vier jaar willen wij verder om de kloof tussen arm en rijk kleiner te maken en kansen geven aan al onze inwoners'', aldus Jos van der Horst.