OBS de Barte zoekt samenwerking met Fablab

DRACHTEN -  3-D printen, iets solderen, een vibrabot, je vindt het in het Fablab van de bibliotheek in Drachten. Afgelopen week bracht het team van OBS De Barte een bezoek aan het Fablab en kreeg daar uitleg over de vele mogelijkheden.

Basisschool OBS De Barte ontwikkelt een eigen concept waarbij onderzoeken en ontwerpen (O&Oleren) een belangrijke rol speelt. Leerlingen werken, middels schoolbrede thema’s, aan diverse onderzoeken. Dit zijn brede thema’s en hebben betrekking op wereldoriëntatie, kunst, cultuur en de huidige maatschappij. In het begin worden de leerlingen meer aangestuurd door hun leerkrachten en daarna gaan ze aan de slag met eigen opgezette onderzoeken. De ontwikkeling van de leerlingen staat bij O&O leren altijd centraal. O&O leren bereidt leerlingen voor op de toekomst, op de nieuwe beroepen. OBS De Barte zal na de voorjaarsvakantie in een nieuw schoolgebouw trekken. De school zoekt de samenwerking met diverse externe partijen, zoals de bibliotheek, om het O&O leren maximaal te ontwikkelen. Deze week was de aftrap in het Fablab van de blibliotheek in Drachten. De teamleden van de school en de medewerkers van het Fablab waren erg enthousiast en spraken de wens uit om te gaan samenwerken. Daarom gaan de school en de bibliotheek samen onderzoeken hoe we de kennis en materialen van de bibliotheek maximaal beschikbaar kunnen stellen voor de leerlingen van de school.