Schrijvers op zoek naar foto's van Pieter de Boer

DRACHTEN - Op 11 november 2018 wordt een omvangrijk boek gepresenteerd, Ver van het front. Friesland in de Eerste Wereldoorlog. Wie heeft daarvoor foto’s van Pieter de Boer?

Het boek wordt geschreven door Kees Bangma, Ritske Mud, Sytze de Graaf en Nykle Dijkstra. De eindredactie berust bij Peter Boomsma uit Drachten. In 25 hoofdstukken wordt uitgebreid ingegaan op de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog voor Friesland, van mobilisatie tot de komst van Belgische vluchtelingen. Eén hoofdstuk is gewijd aan Drachtster Pieter de Boer, voorzitter van de Bond van mobilisatieslachtoffers en hunne nabestaanden. De Boer (1895 - 1988) woonde naast het Drachtster Lyceum. Het was een bijzonder figuur. Hij heeft zijn hele leven gevochten voor de slachtoffers van de mobilisatie. Nederland vocht niet mee, maar mobiliseerde wel. De omstandigheden voor de soldaten waren slecht. De Boer wilde deze verbeteren. Ook heeft hij geprobeerd een nationaal monument voor mobilisatieslachtoffers in Drachten te krijgen. Het monument, een 49-delig carillon, is uiteindelijk geplaatst in het Klokkengieterijmuseum in Heiligerlee. Peter Boomsma is voor het boek op zoek naar nog niet eerder gepubliceerde foto's van Pieter de Boer. Er is al contact geweest met Museum Dr8888 en Smelne's Erfskip. Mensen die foto's in hun bezit hebben kunnen mailen naar r.mud@softhome.net of cbangma@hotmail.com of bellen met Peter Boomsma op 06-46 97 67 18.